Pozvánka na valnou hromadu HS Grygov – Nový Dvůr

22.4.2017 22.4.2017

HS Grygov – Nový Dvůr zve členy HS a vlastníky pozemků včleněných do honitby Grygov – Vsisko – Nový Dvůr na Valnou hromadu HS Grygov – Nový Dvůr.

Pozvánka na valnou hromadu

 

Otakar Hlaváč, starosta HS Grygov – Nový Dvůr, tel.: 773 91 21 21, e-mail: hs.grygov-novydvur@seznam.cz