Nízké přelety horkovzdušných balonů nad obcí

Žádám občany Grygova, kterým v souvislosti s velmi nízkými přelety horkovzdušných balonů nad obcí Grygov, v období června 2018, vznikla újma na majetku, splašení doma chovaných zvířat, jejich případných zranění, nebo narušení soukromí, které je nedotknutelné, podle právního systému České republiky, a svědky těchto nízkých přeletů, aby mě kontaktovali na telefonním čísle 606 329 057.

Celá věc je v šetření Úřadu pro civilní letectví Praha.

Informace od Vás, občanů, jsou důležité proto, aby se podobné nepřípustné letecké incidenty již neopakovaly.

Petr Bundil.