LIKVIDACE ROUŠEK

Likvidace roušek a filtrů

Jak už víme koronavirus přežije na některých materiálech až 48 hodin.
1.Likvidace roušek, filtrů od osob, které nejsou infikovány nebo nejsou v povinné karanténě:
Rouška, filtr se vloží do plastového(igelitového) sáčku, poté se sáček vloží do dalšího plastového sáčku, který se zaváže a poté se odloží (vyhodí) do směsného komunálního odpadu.
2.likvidace roušek, filtrů(kapesníků) od osob, které jsou v povinné karanténě, ale nemají prokázáno onemocnění COVID-19:
Rouška, filtr (kapesník…)se vloží do plastového(igelitového) pytle, který se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže, Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel se poté odloží (vyhodí) do komunálního odpadu.
3. likvidace roušek, filtrů(kapesníků……) od osob, které mají prokázáno onemocnění COVID-19 a jsou v domácím léčení:
Rouška, filtr (kapesník…)se vloží do plastového(igelitového) pytle, který se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže, povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel by se měl poté odložit na speciální sběrové místo, tak aby se omezila nežádoucí manipulace s odloženým odpadem-vybírání odpadu z popelnic jinými osobami…..
4.likvidace roušek, filtrů a dalšího potenciálně infikovaného materiálu ve zdravotnickém zařízení:
Řídí se provozním řádem jednotlivých zdravotnických zařízení. Na odpad se pohlíží jako infekční a dle toho se musí likvidovat.
S pozdravem
Ing. Jiří Polis, Ph.D.
ředitel odboru hygieny práce
KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci Wolkerova 74/6
779 11 Olomouc
Tel. 585719260