Archiv pro měsíc: Prosinec 2014

Tříkrálová sbírka

3.1.2015 4.1.2015

Začněme společně nový rok dobrým skutkem.

V sobotu 3. ledna budete v Grygově potkávat skupinky Tříkrálových koledníků. Navštíví Vaše domovy, abyste mohli dle svého uvážení podpořit nejubožejší z naší společnosti. Vedoucí každé skupinky se na vyžádání prokáže platnou průkazkou. Příspěvky se během koledy sbírají do úředně zapečetěných a očíslovaných kasiček s logem Charity.

V roce 2015 chceme v tříkrálových darů podpořit:

  • rozvoj centra materiální pomoci (humanitárního skladu),
  • rozšířit fond přímé pomoci pro lidi v akutní krizi (lidé postižení přírodními katastrofami, oběti domácího násilí, trestných činů apod.),
  • zlepšit vybavení sociálních bytů,
  • zvýšit dostupnost paliativní péče (péče o umírající).

Přejeme krásné svátky.

Vánoční koncert žáků Hudební školy Grygov

15.12.2014 16.12.2014

Hudební škola Grygov při Základní škole a Mateřské škole Grygov a ve spolupráci s Obecním úřadem Grygov pořádají v pondělí 15. prosince 2014 v 17 hodin v jednací síň Obecního úřadu Grygov Vánoční koncert žáků Hudební školy Grygov.

V programu vystoupí Marek Mutina (zobc.flétna), Jakub Kovář (kytara), Kateřina Holcová (klavír), Zuzana Kroutilová (kytara), Vojtěch Himmler (zobc.flétna), Barbora Zrostová (kytara), Veronika Holcová (klavír), Alexandr Zavadil (klavír), Adam Hodinář (zobc.flétna) , Jana Bundilová (klavír), Irena Gédušová (klavír).

Koncertem provádí Irena Gédušová