Archiv pro měsíc: Červen 2015

Ordinace praktického lékaře oznamuje

24.6.2015 3.7.2015

Ordinace praktického lékaře Grygov, MUDr. Jitka Bartošová oznamuje, že ve dnech 1. až 3. července 2015 nebude ordinovat.

Zastupovat ji bude MUDr. Malinová – ordinace Velký Týnec, v ordinačních hodinách: ve středu od 10.30 do 13.00 hodin, ve čtvrtek od 11.00 do 18.00 hodin a v pátek od 14.00 do 18.00 hodin.

Beachvolejbalový kemp mládeže s Evou Celbovou-Ryšavou

13.7.2015 13.7.2015

Soustředění je určeno chlapcům a dívkám od 12 let a bude probíhat na kurtech ve Velkém Týnci za školou ve dvou turnusech 13. 7. – 17. 7. 2015 a 24. 8. – 28. 8. 2015.

Cena jednoho turnusu činí 700,- Kč.

 

Hasičská zábava

27.6.2015 28.6.2015

V sobotu 27. června pořádá Sbor dobrovolných hasičů Grygov od 20 hodin v grygovské sokolské zahradě HASIČSKOU ZÁBAVU se skupinou Funny.

K občerstvení točené pivo, Kofola, uzené speciality, grilované bunďovy steaky.

Vstupné 50,- Kč.

Zubní ordinace

22.6.2015 27.6.2015

10MUDr. Kolmaš, zubní ordinace ve Velkém Týnci oznamuje, že v pátek 26.6.2015 nebude ordinovat.

MŠ – platba školkovného 2015/2016

16.6.2015 30.9.2015

Mateřská škola Grygov oznamuje rodičům, že od nového školního roku 2015/2016 bude možné hradit školkovné také převodem na bankovní účet. Rodiče dětí, kteří mají o tuto formu úhrady zájem, ať se nahlásí na tel. č. 588 881 163, nebo písemně na e-mail: zssvecova@grygov.cz.

Sportovní den mikroregionu Království

20.6.2015 20.6.2015

V sobotu 20. června 2015 se na sportovním areálu v Grygově pořádá Obec Grygov za finanční účasti mikroregionu Království Sportovní den mikroregionu Království.

Prezence účastníků od 8,00 do 9,00 hodin na příslušných sportovištích.

Organizační pokyny:

 • VOLEJBAL : Hraje se na umělé trávě – sportovní areál.
  Smíšená družstva – max. 4 muži, min. 2 ženy. Hraje se
  dle pravidel volejbalu na dva sety na umělé trávě s gumovým vsypem – nutná vhodná obuv bez hrotů!
 • NOHEJBAL : Hraje se na asfaltovém hřišti – sportovní areál. Tříčlenná družstva s možností jednoho náhradníka. Hraje se dle pravidel nohejbalu na dva sety, případně na dva vítězné sety – bude určeno dle počtu zúčastněných družstev.
 • MALÁ KOPANÁ : Hraje se na travnatém fotbalovém hřišti – sportovní areál. Šestičlenná družstva (5+1). Možnost střídání hráčů neomezeně. Hraje se dle pravidel malé kopané. Možnost hry na 2 hřištích, hrací doba bude stanovena dle počtu přihlášených
  družstev.
 • TENIS : Hraje se na 2 antukových tenisových kurtech – sport. areál. Dvouhra + čtyřhra. Hraje se dle pravidel tenisu na jeden vítězný set. Finále se hraje na dva vítězné sety.
 • STOLNÍ TENIS : Hraje se v sále sokolovny TJ Sokol Grygov. Dvouhra + čtyřhra. Hraje se dle pravidel stolního tenisu, bude určeno dle počtu přihlášených. Na podlaze jsou parkety, sálová obuv podmínkou!

Seminář

12.6.2015 17.6.2015

Moravská vysoká škola Olomouc oznamuje, že v úterý 16.6.2015 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskuteční dva semináře občanského vzdělávání pro každého a to od 13 hodin seminář základní počítačové dovednosti a od 16 hodin rozvoj digitálních kompetencí. Semináře jsou bezplatné

Našla se želva

12.6.2015 15.6.2015

Oznamujeme občanům, že byla nalezena vodní želva. Majitel ať se přihlásí na obecním úřadě.

www.zelvy.euweb.cz

 

Projekt učí učitele

30.5.2015 30.5.2015

10Název projektu: Digitálně a interaktivně
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0030

Tisková zpráva

Pedagogové z padesáti škol, které se zapojily do projektu Digitálně a interaktivně, budou ovládat práci s tablety a dotykovými zařízeními. Školením, vedoucím ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky, prochází 768 učitelů, kteří se po prezenčních kurzech dále distančně vzdělávají prostřednictvím e-mentoringu a e-learningu na speciálně upraveném webovém rozhraní.

Interaktivní tabule, dataprojektory a tablety uchvátily studenty a pedagogy natolik, že se bez nich moderní školy již neobejdou. Držet krok s posledními IT novinkami se účastníkům projektu daří díky systému praktických cvičení, cílených přímo na míru potřebám partnerů. Kromě officů jsou žádaná především multimédia, powerpointové prezentace, systémy SmartBoard, eBeam a flash videa.
Z hlediska tematičnosti pak nejvíce zaujaly moduly pro 1. stupeň základních škol, humanitní vědy, jazykové vzdělávání, přírodní vědy, informatika a výpočetní technika, praktické vyučování pro odborný výcvik a odborné předměty. Vlastní integrace digitálních technologií do výuky pracuje s moderními trendy v ukládání a sdílení dat (cloud computingem), včetně bezpečnosti a možnostmi využití sociálních sítí.
Vzdělávací programy projektu Digitálně a interaktivně, co do zájmu, předčily očekávání a ucházejí se o svou akreditaci. Bližší informace k projektu nově poskytnou webové stránky www.artecontablety.cz.

Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro 50 základních a středních škol Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Vysočiny. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč. Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.

KRÁLOVSKÝ TRIATLON

1.8.2015 1.8.2015

Obec Majetín ve spolupráci se ZAPRO AD team Brodek u Přerova a Sdružení obcí mikroregionu Království pořádá 1. srpna 2015 8. ročník Královského triatlonu.

Jedná se o akci zařazenou do Mezinárodního poháru v triatlonu 2015.

Registrace a bližší informace naleznete na www.kralovskytriatlon.cz.

(Plakát Královský triatlon)