Archiv pro rok: 2020

Kompostéry Thermo-Star

Oznamujeme občanům, že v  rámci projektu ,,Podpora domácího kompostování – Obec Grygov,, bylo zakoupeno 420 venkovních kompostérů Thermo-Star o objemu 1000 l.  Kompostéry budou předávány do užívání vlastníkům nemovitostí na území obce na základě Smlouvy o výpůjčce a po uplynutí 5 let kompostéry přejdou do vlastnictví vypůjčitele (smlouvu je oprávněn uzavřít pouze vlastník případně spoluvlastník nemovitosti v k.ú. obce Grygov).  

Žádáme proto zájemce o kompostér, aby se nahlásili obecnímu úřadu, a to prostřednictvím níže uvedeného formuláře „Žádost o kompostér“ případně telefonicky – tel.č. 585 393 262 (připravte si, prosím, k nahlášení číslo OP).  Nahlášení zájemci budou následně vyzváni k uzavření Smlouvy o výpůjčce a převzetí kompostéru. 

Formulář: Žádost-o-kompostér-2020 (PDF), Žádost-o-kompostér-2020 (ODT).   V tištěné podobě si můžete formulář vyzvednout a vyplnit ve vstupním prostoru budovy obecního úřadu. 

VZOR smlouvy o výpůjčce: VZOR smlouvy o výpůjčce-OPZP-Grygov   POZOR: Uvedená smlouva slouží pouze jako vzor pro seznámení se s obsahem, tuto smlouvu, prosím, nevyplňujte.

 

Obnovení úředních hodin na OÚ Grygov

20.4.2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 9. dubna 2020 bude dnem 20. dubna 2020 obnoven provoz Obecního úřadu Grygov v rozsahu původních úředních hodin:

  • Pondělí 7.00-12.00 13.00-17.00
  • Středa 7.00-12.00 13.00-17.00

Nadále žádáme občany, aby v případě možnosti vyřizovali své záležitosti telefonicky, e-mailem, prostřednictvím datové schránky. V případě osobní návštěvy prosíme, abyste dodržovali hygienická nařízení o nošení roušky a odstupech. Děkujeme

Poplatky za komunální odpad s ohledem na nouzový stav

25.3.2020 30.5.2020

Obecní úřad Grygov oznamuje občanům, že vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu nebudou pozdní platby za popelnice sankcionovány. Je možno uhradit bezhotovostní platbou na účet č. 1801717399/0800, VS 31501+číslo popisné nemovitosti. Částka je 440,- Kč/osoba. Platby v hotovosti budou přijímány na pokladně OÚ až po skončení karantény. Termín pro uhrazení poplatku je 30.05.2020.

Poplatek za komunální odpad r. 2020

26.2.2020 31.3.2020

Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu je vybírán místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Grygov pro rok 2020. Výše poplatku je stanovena na 440,- Kč/osoba. Poplatek je vybírán v pondělí a středu od 8:00 do 12:00  a od 13:00 do 17:00 hodin, v ostatní dny od 8:00 do 12:00 hodin. Poplatek je splatný 31. března 2020.

Formulář – komunální odpad r. 2020