Archiv pro měsíc: Březen 2020

Poplatky za komunální odpad s ohledem na nouzový stav

25.3.2020 30.5.2020

Obecní úřad Grygov oznamuje občanům, že vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu nebudou pozdní platby za popelnice sankcionovány. Je možno uhradit bezhotovostní platbou na účet č. 1801717399/0800, VS 31501+číslo popisné nemovitosti. Částka je 440,- Kč/osoba. Platby v hotovosti budou přijímány na pokladně OÚ až po skončení karantény. Termín pro uhrazení poplatku je 30.05.2020.

Odběrná místa k vyzvednutí obličejové roušky

Oznamujeme občanům, kteří nemají roušku na obličej, že si ji tento týden mohou vyzvednout na dvou výdejních místech:

Hasičská zbrojnice:

ST: 16:00 – 17:00 hod

ČT + PÁ: 10:00 – 11:00 hod. +  16:00 – 17:00 hod.

Obecní úřad:

PO + ST:  7:00 – 17:00 hod.

ostatní dny:  7:00 – 12:00 hod.

Jedná se o bavlněné roušky šité dobrovolníky, které je možno po vyvaření a vyžehlení opakovaně používat.

Od pondělí 30.03.2020 je možno roušku vyzvednout na OÚ Grygov.

Bližší informace podá Ing. Miroslav Nevěřil, tel. 602 585 717.

Ochranné roušky

Obecní úřad Grygov oznamuje, že ochranné roušky šité dobrovolníky jsou postupně distribuovány mezi občany.  Žádáme občany, kteří nemají možnost zajištění si roušky či jiné ochrany, ať se hlásí obecnímu úřadu – telefonicky tel. č. 585 393 262, 607 900 844, na e-mail: obec@grygov.cz.

Zároveň chceme poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pro naše občany tyto ochranné roušky šijí, zejména zaměstnancům ZŠ a MŠ Grygov, p.o., paní Kucejové, paní Vávrové, paní Křížkové, paní Píštěkové, paní Kouřilové, paní Mikové a paní Šupíkové. Dále děkujeme všem  hasičům, kteří hotové roušky roznášejí občanům.

Chtěl bych požádat další šikovné lidi, zda by nám pomohli ušít další roušky. Můžete kontaktovat obecní úřad na tel. čísle 585 393 262, 607 900 844 nebo mě na tel. 602 717 526 nebo hasiče Davida Zdráhala na tel. 737 230 118. Děkujeme.

Tomáš Kubáček, starosta obce

LIKVIDACE ROUŠEK

Likvidace roušek a filtrů

Jak už víme koronavirus přežije na některých materiálech až 48 hodin.
1.Likvidace roušek, filtrů od osob, které nejsou infikovány nebo nejsou v povinné karanténě:
Rouška, filtr se vloží do plastového(igelitového) sáčku, poté se sáček vloží do dalšího plastového sáčku, který se zaváže a poté se odloží (vyhodí) do směsného komunálního odpadu.
2.likvidace roušek, filtrů(kapesníků) od osob, které jsou v povinné karanténě, ale nemají prokázáno onemocnění COVID-19:
Rouška, filtr (kapesník…)se vloží do plastového(igelitového) pytle, který se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže, Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel se poté odloží (vyhodí) do komunálního odpadu.
3. likvidace roušek, filtrů(kapesníků……) od osob, které mají prokázáno onemocnění COVID-19 a jsou v domácím léčení:
Rouška, filtr (kapesník…)se vloží do plastového(igelitového) pytle, který se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže, povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel by se měl poté odložit na speciální sběrové místo, tak aby se omezila nežádoucí manipulace s odloženým odpadem-vybírání odpadu z popelnic jinými osobami…..
4.likvidace roušek, filtrů a dalšího potenciálně infikovaného materiálu ve zdravotnickém zařízení:
Řídí se provozním řádem jednotlivých zdravotnických zařízení. Na odpad se pohlíží jako infekční a dle toho se musí likvidovat.
S pozdravem
Ing. Jiří Polis, Ph.D.
ředitel odboru hygieny práce
KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci Wolkerova 74/6
779 11 Olomouc
Tel. 585719260

Obecní úřad Grygov – MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

16.3.2020 24.3.2020

Z důvodu mimořádných opatření je Obecní úřad Grygov ve dnech 16.3.2020 až 24.3.2020 pro veřejnost uzavřen.

V případě potřeby je možné obecní úřad kontaktovat telefonicky případně elektronicky na níže uvedených kontaktech:

Kancelář obecního úřadu: tel. č. 585 393 262, 585 393 304, 607 900 844,

Starosta obce, Ing. Tomáš Kubáček, tel.č. 602 717 526,

Místostarosta obce Ing. Miroslav Nevěřil, tel. č. 602 585 717.

Elektronicky:

e-mail: obec@grygov.cz, starosta@grygov.cz, mistostarosta@grygov.cz, datová schránka ID: m2najff

Z důvodu mimořádných opatření není  možné ve dnech od 16.3.2020 do 24.3.2020 provádět úhrady v hotovosti. Platby je možné hradit bezhotovostním způsobem, převodem na bankovní účet obce č. 1801717399/0800, var. symboly  – poplatek za komunální odpad, var. symbol 315 01XXX, poplatek za psa var. symbol 315 02XXX, (XXX = č.p. nemovitosti).

V případě, že není možné poplatek uhradit bezhotovostním způsobem bude umožněna úhrada poplatku v náhradním termínu splatnosti do 31.5.2020, na tyto pozdní úhrady se nebude vztahovat sankce za pozdní úhradu.

Mimořádné uzavření posilovny, sokolovny a obecní knihovny

12.3.2020

V souvislostí s vyhlášením nouzového stavu oznamujeme, že od pátku 13.03.2020 od 6:00 hod. do odvolání  budou uzavřeny prostory:

  • posilovna – sportovní areál č.p. 315
  • sokolovna č.p. 152
  • obecní knihovna – budova obecního úřadu č.p. 19