Archiv pro rok: 2022

Automatické zřízení datové schránky pro živnostníky a nepodnikající právnické osoby

10.11.2022

Ministerstvo vnitra ČR informuje občany:

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

Informační leták:

Založte si datovou schránku

Založte si identitu občana

Používejte datovku

Pracoviště Czech POINT naleznete také na adrese Obecního úřadu Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov – I. patro, kancelář č. 203.

O jednorázový příspěvek na dítě poskytovaný MPSV můžete požádat také na OÚ Grygov prostřednictvím pracoviště CzechPOINT

14.9.2022

Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě poskytovaný MPSV

  • Jednorázový příspěvek lze čerpat na dítě narozené od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022, pokud byl hrubý příjem vaší domácnosti v loňském roce  nižší než 1 mil. Kč. Pokud si výši příjmu nejste jistí, nevadí, po podání žádosti je tato skutečnost MPSV ověřena.
  • Příspěvek mohou čerpat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.

Pokud pobíráte přídavek na dítě, jednorázový příspěvek 5 000 Kč dostanete automaticky, bez podání žádosti.

V případě, že přídavek na dítě nepobíráte, musíte o jednorázový příspěvek zažádat. Můžete tak učinit např. online pomocí své Bankovní IDentity v klientském portálu MPSV Jenda (https://jenda.mpsv.cz/), ale také prostřednictvím pracoviště CzechPoint, které v Grygově naleznete v budově Obecního úřadu, kancelář č. 203.

O příspěvek můžete požádat do 1. 7. 2023.

Hledá se majitel psa, rasa stafordširský teriér

V pátek 2. září 2022 byl na území obce odchycen volně pobíhající pes rasy stafordširský teriér, žádáme majitele, aby kontaktoval Obecní úřad Grygov, tel. 585 393 262, 602 717 526.

 

Projekt „Kamerový dohledový systém Grygov – II. etapa“

22.6.2022

Olomoucký kraj podpořil projekt  „Kamerový dohledový systém Grygov – II. etapa“ dotací ve výši 130.500,- Kč.

Dotace je poskytována z Dotačního programu pro sociální oblast 2022, dotační titul Podpora prevence kriminality.

V rámci projektu bude realizována druhá etapa kamerového systému v obci. Stávající kamerový systém bude rozšířen o 8 nových kamerových bodů, a to 3 kamery s pohledem do obce se strojovým čtením SPZ s online napojením na registr PČR SPZ, 4 panoramatické kamery na klíčových křižovatkách v obci a 1 kamerový bod se dvěma kompaktními kamerami v okrajové části obce.

Tašky na tříděný odpad

18.5.2022

V kanceláři Obecního úřadu Grygov si občané obce mohou vyzvednout tašky na třídění odpadu.

K dispozici je sada tří tašek o objemu 20l určených na PAPÍR, SKLO A PLAST a nově také taška na KOVY.

Žádost o kompostér Thermo-Star o objemu 1000 l

Kompostéry Thermo-Star o objemu 1000 l pořízené v rámci projektu ,,Podpora domácího kompostování – Obec Grygov,,  jsou stále k dispozici. Kompostéry jsou předávány do užívání vlastníkům nemovitostí na území obce na základě Smlouvy o výpůjčce. Po uplynutí 5 let kompostéry přejdou do vlastnictví vypůjčitele (smlouvu je oprávněn uzavřít pouze vlastník případně spoluvlastník nemovitosti v k.ú. obce Grygov). V případě zájmu si neváhejte vyplnit formulář „Žádost o kompostér“, který je k dispozici ve vestibulu budovy OÚ, kanceláři i webu obce. Na základě vyplněných údajů připravíme smlouvu i kompostér.

Žádost-o-kompostér