Automatické zřízení datové schránky pro živnostníky a nepodnikající právnické osoby

10.11.2022

Ministerstvo vnitra ČR informuje občany:

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

Informační leták:

Založte si datovou schránku

Založte si identitu občana

Používejte datovku

Pracoviště Czech POINT naleznete také na adrese Obecního úřadu Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov – I. patro, kancelář č. 203.