ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

27.8.2014 1.10.2014

Ve dnech 1.10. – 3.10.2014 bude p. Šefčík, Kominictví – Olomouc (tel. 608 976 946, 585 223 310), provádět kontroly a čištění komínů na pevná i plynná paliva a periodické, roční kontroly. Čištění bude prováděno v době od 8.00 do 15.00 hod. (dle počtu nahlášených zájemců).

Zájemci o kominické práce se mohou nahlásit v kanceláři Obecního úřadu Grygov, tel: 585 393 262, 585 393 304.