Hromadná poptávka na dodavatele elektřiny a plynu

11.11.2013 11.12.2013

penizeI nadále pokračuje na Obecním úřadu shromažďování podkladů k hromadné poptávce na dodavatele elektřiny a plynu od občanů Grygova, podnikatelů a firem. Děkujeme všem občanům, kteří se už připojili.

Připomínáme, že cílem hromadné poptávky je sdružit se, oslovit dodavatele zemního plynu a elektřiny a dosáhnout tím výrazně nižší ceny.

Pokud budete mít zájem o bezplatnou a nezávaznou účast v této hromadné poptávce, musíte na adresu Obecního úřadu Grygov
přinést a nebo zaslat emailem tyto dokumenty:

  1. kopii smlouvy o dodávkách zemního plynu a elektřiny včetně případných dodatků
  2. kopii posledního ročního vyúčtování dodávek plynu a elektřiny (kdo nebude mít kopie, tomu je okopírujeme)

Podklady prosím doručte nejpozději do 30. 11. 2013.
Více informací na našich stránkách a nebo přímo na Obecním úřadu.