Kompostéry

1.1.2014 11.7.2014

Starosta obce Grygov informuje občany o projektu “Grygov – biologicky rozložitelný odpad”.

Biologický odpad bude ukládán do zahradních kompostérů, které byly pořízeny za finanční podpory Fondů EU a Státního fondu životního prostředí. Kompostéry si občané obce mohou vyzvednout na Obecním úřadě v Grygově v pondělí 5. listopadu a dalších dnech. Zájemci o kompostéry si sebou přinesou občanský průkaz.
V rámci projektu ,,Grygov – biologicky rozložitelný odpad,, obec zapůjčuje občanům zahradní kompostéry. 
Zapůjčení kompostéru je zdarma na dobu 5 let.
Každý zájemce o kompostér podepíše v kanceláři OÚ Smlouvu o výpůjčce.
Po podpisu smlouvy bude zájemci kompostér vydán.
Zapůjčený kompostér je nutné si ihned odvézt.
Další informace obdržíte na Obecním úřadě v Grygově.