Komunální služby

Obecní úřad vykonává na katastru obce agendu těchto komunálních služeb:

  • veřejné osvětlení
  • komunikace a chodníky
  • veřejná zeleň
  • odpady
  • obecní mobiliář

Jednotlivé činnosti má na starosti starosta a místostarosta obce.

Na tomto místě naleznete kompletní informace související s komunálním odpadem (provozní dobu sběrného dvora, intervaly svozu směsného komunálního odpadu, informace o veřejné zeleni (postup kácení stromů, informace o pravidelné údržbě stromů), informace o komunikacích v Grygově (plán zimní údržby apod.).