Komunikace

V majetku obce 11.176 metrů místních komunikací a 5.830 metrů chodníků.

Údržbu místních komunikací a chodníků, kterou se rozumí zejména:
lokální předlažby chodníků uvolněné poškozené, propadené dlažby
opravy propadlých dešťových kanalizačních vpustí ohrožujících bezpečný provoz vozidel a chodců
úpravy bezbariérových přechodů
údržba a opravy ostatních dopravních zařízení a součástí místních komunikací např. patníky, zábradlí, svodidla, atd.
údržbu svislého a vodorovného dopravního značení, dle platných ČSN a technických předpisů, výměnu dopravních značek, osazení nových dopravních značek, obnova zničených dopravních značek
údržba stojanů na kola v majetku obce
Zimní údržbu místních komunikací a chodníků, kterou se rozumí zejména:
zabezpečení pohotovosti v zimním období, která představuje trvalou připravenost dopravních prostředků, mechanismů a dostupnost jejich osádek kterýkoliv den v týdnu v denní či noční době po celé zimní období
podle pořadí důležitosti zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Smluvní zajišťování odtahu sněhu pro obec zabezpečuje tato organizace:
Jaroslav KOUTNÝ