Mimořádná pomoc občanům zaplavených nemovitostí

 

Občané, které postihla vážná mimořádná událost v podobě zaplavené nemovitosti a jejich sociální a majetkové poměry jim neumožňují překonat nepříznivou situaci, mohou zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc.

Obraťte se na naši sociální pracovnici, která vám podá bližší informace a pomůže vám vše vyřídit.

Tereza Říhová, DiS.

Tel. 776 878 685

rihova@hanacke-kralovstvi.cz

MOP – leták