Obecní úřad Grygov – MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

16.3.2020 24.3.2020

Z důvodu mimořádných opatření je Obecní úřad Grygov ve dnech 16.3.2020 až 24.3.2020 pro veřejnost uzavřen.

V případě potřeby je možné obecní úřad kontaktovat telefonicky případně elektronicky na níže uvedených kontaktech:

Kancelář obecního úřadu: tel. č. 585 393 262, 585 393 304, 607 900 844,

Starosta obce, Ing. Tomáš Kubáček, tel.č. 602 717 526,

Místostarosta obce Ing. Miroslav Nevěřil, tel. č. 602 585 717.

Elektronicky:

e-mail: obec@grygov.cz, starosta@grygov.cz, mistostarosta@grygov.cz, datová schránka ID: m2najff

Z důvodu mimořádných opatření není  možné ve dnech od 16.3.2020 do 24.3.2020 provádět úhrady v hotovosti. Platby je možné hradit bezhotovostním způsobem, převodem na bankovní účet obce č. 1801717399/0800, var. symboly  – poplatek za komunální odpad, var. symbol 315 01XXX, poplatek za psa var. symbol 315 02XXX, (XXX = č.p. nemovitosti).

V případě, že není možné poplatek uhradit bezhotovostním způsobem bude umožněna úhrada poplatku v náhradním termínu splatnosti do 31.5.2020, na tyto pozdní úhrady se nebude vztahovat sankce za pozdní úhradu.