Platby a poplatky

Místní poplatky:
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za likvidaci odpadu, Formular – odpady rok 2017)
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za provozovaný hrací přístroj
Ostaní platby:
Platba za stočné Formular za stocne r. 2017
Způsob úhrady poplatků a plateb:
v hotovosti v kanceláři obecního úřadu

bezhotovostní platbou – formou poštovní poukázky, nebo převodem na bankovní účet obce vedený u ČS a.s., pobočky Velký Týnec číslo 1801717399/0800

Variabilní symboly určené pro bezhotovostní platby:
poplatek za likvidaci odpadu
31501XXX (XXX = číslo popisné bydliště plátce)
poplatek za psa
31502XXX (XXX = číslo popisné bydliště plátce)
platba za stočné
31102XXX (XXX = číslo popisné bydliště plátce)