Ochranné roušky

Obecní úřad Grygov oznamuje, že ochranné roušky šité dobrovolníky jsou postupně distribuovány mezi občany.  Žádáme občany, kteří nemají možnost zajištění si roušky či jiné ochrany, ať se hlásí obecnímu úřadu – telefonicky tel. č. 585 393 262, 607 900 844, na e-mail: obec@grygov.cz.

Zároveň chceme poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pro naše občany tyto ochranné roušky šijí, zejména zaměstnancům ZŠ a MŠ Grygov, p.o., paní Kucejové, paní Vávrové, paní Křížkové, paní Píštěkové, paní Kouřilové, paní Mikové a paní Šupíkové. Dále děkujeme všem  hasičům, kteří hotové roušky roznášejí občanům.

Chtěl bych požádat další šikovné lidi, zda by nám pomohli ušít další roušky. Můžete kontaktovat obecní úřad na tel. čísle 585 393 262, 607 900 844 nebo mě na tel. 602 717 526 nebo hasiče Davida Zdráhala na tel. 737 230 118. Děkujeme.

Tomáš Kubáček, starosta obce