POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ZAPSANÉHO SPOLKU TENISOVÝ KLUB GRYGOV

9.4.2017 9.4.2017

Členská schůze se uskuteční v neděli 9.4.2017 v 16:00 v baru Hradlo v Grygově.

Na programu bude:

  1. Informace o činnosti Tenisového klubu Grygov v roce 2016
  2. Zpráva o hospodaření TK Grygov za rok 2016
  3. Schválení výše členského příspěvku pro členy TK Grygov
  4. Projednání návrhu rozpočtu klubu na rok 2017
  5. Plánování aktivity Tenisového klubu Grygov v roce 2017
  6. Různé

Na jednání Vás srdečně zve výkonný výbor TK Grygov.

Radim Himmler                        Vlastimil Ječmínek                    Bohumil Vojáček