Ordinace praktického lékaře MUDr. Hrona oznamuje

4.6.2018 19.6.2018

Praktický lékař MUDr. Hron oznamuje, že ve dnech 04.06.2018 – 12.06.2018 nebude z důvodu čerpání řádné dovolené v Grygově ordinovat.
Sestra v ordinaci bude přítomna dle ordinačních hodin. Dne 13. června 2018 bude ordinace otevřena dle zvyklostí.
Zástup: MUDr. Tormová, Fischerova 24, Olomouc, tel. 608 441 866.

Ve dnech 18. – 19.06.2018 rovněž nebude MUDr. Hron přítomen z důvodu účasti na kongresu.
Sestra v ordinaci bude přítomna dle ordinačních hodin.
Zástup: MUDr. Tormová, Fischerova 24, Olomouc, tel. 608 441 866