Příměstský tábor v Grygově 2016

11.7.2016 7.9.2016

plakát PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Grygov

Vážení rodiče,

Rodinné centrum Grygov z.s. se rozhodlo i letos ve spolupráci s obcí Grygov uspořádat PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti z 1. až 5. ročníků a nově i předškoláky, kteří nastoupí v září 2016 do prvních tříd. Rodičům chceme opět nabídnout pomoc při řešení složité situace v době prázdnin. Grygovský příměstský tábor nabízí několik nenahraditelných plusů oproti ostatním příměstským táborům ve městě. Vaše děti budou ve známém prostředí, se svými kamarády, s vedoucími, které znají, a cena tábora není vytvořena ve smyslu zisku, ale pokrytí nákladů.

Základna tábora bude opět v sokolovně a sokolské zahradě, o stravu v prvním termínu se postará personál jídelny při ZŠ Grygov, ve druhém termínu bude jídlo zabezpečeno dovozem. O skvělou zábavu, tvoření, sportovní vyžití a nezapomenutelné zážitky se přičiní v prvním termínu Mgr. Hana Frajtová (pedagožka pro první stupeň a kvalifikací pro speciální pedagogiku), ve druhém termínu pí. Dagmar Soušková Habáňová s pí. Lucií Smékalovou a plus pomocníci z RCG a obce.

Příměstský tábor se bude konat ve dvou turnusech. Tábor se uskuteční při zájmu minimálně 14-ti dětí. Maximální počet dětí je 21.

Termíny táborů a jejich téma, doba: tábor bude vždy od 8 do 16 hodin.

I: 11. – 15. 7. 2016 PIRÁTI A PIRÁTKY V GRYGOVĚ: Pět nezapomenutelných dní s kapitánem Jackem Sparrow tě naučíš jak být správným pirátem, pirátkou. Staneš se součástí pirátské posádky, která si zvolí vlastní plavbu, nová pirátská jména, hymnu, příběh do lodního deníku a ukořistí svůj poklad. Celodenní expediční výprava po vlnách zábavy.

II: 18. – 22. 7. 2016INDIÁNSKÁ STEZKA: Během 5-ti dnů se společně vypravíme za indiány do Ameriky. Seznámíme se s jejich tradicemi, zvyky, ochutnáme indiánské dobroty, vyrobíme si totem a další indiánské doplňky a nebude chybět ani dobrodružná cesta za pokladem. Výuka aj – 8:15 – 9:00 hod. Během dne pak budeme aktivně využívat znalostí aj z ranních hodin. Celodenní výlet za poznáním.