Stání vozidla na chodníku je přestupek

20.1.2014

Obecní úřad upozorňuje, že v poslední době se v Grygově rozmohl nešvar parkování na chodnících. Toto chování ohrožuje chodce, kteří musejí při míjení vozidla vstupovat do vozovky.

Řidič parkující na chodníku se podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dopouští přestupku. Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.
Nerespektování ustanovení bude řešit v nejbližších dnech strážník obecní policie.