Archiv pro štítek: hřiště

Základní škola a Mateřská škola Grygov.

1.1.2012

V roce 2012 proběhla stavba Rekonstrukce ZŠ a MŠ Grygov – II. etapa. Tím byla celá přestavba základní školy, mateřské školky a školní zahrady zcela dokončena.

Zakladní škola

Opravená budova základní školy Grygov r. 2012

Objekt základní školy je rozšířen o třetí patro, ve kterém vznikly tři nové učebny. Dvě budou sloužit pro potřeby družiny a jedna pro zcela nové oddělení mateřské školy. Díky tomu jsme kapacitu mateřské školky navýšili o 25 dětí a můžeme vyjít vstříc všem rodičům, žádajícím o umístění dítěte.

Rekonstrukce trvala zhruba sedm měsíců, byla financována z rozpočtu obce Grygov a přišla na přibližně 9 milionů korun.

Výměna oken přední části budovy základní školy

Základní škola r. 2012

Základní škola opravená v r. 2012

V roce 2011 proběhla výměna oken přední části budovy základní školy a byl dokončen stavební projekt na dokončení rekonstrukce.

Školní zahrada

Součástí I. etapy rekonstrukce budovy základní školy Grygov v roce 2006 (mateřská školka, jídelna a vývařovna) nebyla školní zahrada a proto obec přistoupila k postupnému dobudování zahrady z vlastních zdrojů.

konik kladovka hrazdy houpacka_03 vez_05

Projekčně byla zahrada rozdělena do čtyř částí. V první části zahrady parc.č. 758 se nachází asfaltové hřiště, jehož stav vyhovuje současným potřebám školy.

Druhá část zahrady parc.č. 757 byla v roce 2007 doplněna o hřiště s herními prvky pro děti z mateřské školky.

Konec zahrady byl oplocen a terén srovnán.

V roce 2009 bylo v třetí části zahrady parc.č. 897 zbudováno doskočiště pro skok daleký a posezení s ohništěm.

Ve čtvrté části zahrady parc.č. 898 plánujeme letos společně se Sdružením rodičů a přátel školy zbudovat hřiště na míčové hry (vybíjená, přehazovaná, volejbal, líný tenis, aj.)

I. etapa rekonstrukce budovy základní školy

Mateřská škola

Mateřská škola r. 2006

Byla zahájena v květnu 2006. Obec na ni získala Účelovou dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2006 ve výši 14,9 mil. Kč. Přes všeliké potíže se ji podařilo Úspěšně dokončit a dne 7.12.2006 byla stavba zkolaudována. Správněji by se mělo mluvit spíše o rekonstrukci mateřské školy, protože právě rekonstruovaná část budovy bude sloužit převážně těm nejmenším drobečkům. Současně byla vybudována kuchyně a jídelna pro školu.

Rozšíření sportovně rekreačního areálu

1.1.2012

Stávající sportovní areál je nevyhovující. Jedná se o úpravy stávajícího fotbalového stadionu a přilehlých pozemků za účelem zbudování víceúčelového sportovního areálu s osvětleným tréninkovým hřištěm, dětských hřištěm s hracími prvky, zpevněnou víceúčelovou plochou a tenisovými kurty se zázemím, který bude složit jak pro potřeby sportovních klubů, tak pro veřejnost.
Dále budou provedeny stavební úpravy stávajícího objektu šaten pro potřeby fotbalového a tenisového klubu.
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 50 x 90 m
– stávající zatravněná plocha zůstává beze změn
– oplocení západní strany hřiště do výšky 4m

 Víceúčelové hřiště pro malou kopanou 48,9 x 26 m

 • povrch umělý trávník 5. generace
 • po obvodu oplocení a sítě do výšky 4m
 • umělé osvětlení
 • hrací plocha bude víceúčelová, hlavně bude sloužit pro malou kopanou a dále pak pro nohejbal a volejbal, atd.

Víceúčelová asfaltová plocha

 • povrch asfalt – nenáročný na údržbu
 • bude sloužit jako víceúčelová sportovní plocha pro basketbal, tenis a další míčové sporty
 • plocha je doplněna o cvičnou stěnou pro tenis
 • plocha může být využita pro kulturně společenské akce
 • v zimních měsících bude plocha doplněna mantinely pro kluziště

Dva antukové tenisové kurty

 • povrch antuka – patentní deska Sibera
 • stávající kurty jsou otočeny o 90°
 • hrací plocha je přemístěna a rozšířena
 • kurty jsou situovány za sebou
 • hrací plocha je oplocena
 • vstup na hrací plochu je stávající bránou vedle budovy šaten, dále pak bránou ze zpevněné plochy vedle kurtů a brankou za budovou občerstvení
 • areál tenisového klubu je vybaven zastřešeným skladem antuky a dřevěným altánem s pergolou sloužící jako sklad sportovních potřeb se zastřešeným posezením o rozměrech 4x4m
 • pro potřeby tenisového klubu je upravena šatna se sprchou a WC v prostorách stávajícího objektu šaten
 • rozvod vody je zajištěn ze stávající studny v blízkosti tenis. kurtů

Dětské hřiště s herními prvky 230 m2 

 • přístup zámková dlažba
 • dopadové plochy – přírodní kamenivo
 • hřiště je osazeno herními prvky pro děti od 3 do 12let (skluzavka s domečkem, pružinová houpadla, houpačky)
 • materiál převážně dřevo – akát – dodavatel Tomovy parky s.r.o.

Projekt si můžete prohlédnout:
budova ve formátu PDF
areál ve formátu PDF
plochy ve formátu PDF