Archiv pro štítek: tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v Grygově

9.1.2016 10.1.2016

Začněme společně nový rok dobrým skutkem.

V sobotu 9. ledna budete v Grygově potkávat skupinky Tříkrálových koledníků. Navštíví Vaše domovy, abyste mohli dle svého uvážení podpořit nejubožejší z naší společnosti. Vedoucí každé skupinky se na vyžádání prokáže platnou průkazkou. Příspěvky se během koledy sbírají do úředně zapečetěných a očíslovaných kasiček s logem Charity.

V roce 2015 se z tříkrálových darů podařilo podpořit.

Tříkrálová sbírka v Grygově

4.1.2014 11.7.2014

V sobotu 4. ledna 2014 k vám přijdou tři králové a prokáží se pověřením Charity Česká republika, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce. Prosíme o pomoc lidem trpícím, lidem na pokraji společnosti, osamoceným ve stáří i opuštěným dětem, lidem v nouzi u nás i v zahraničí. (Pokračování textu…)