Informace pro úhradu platby za stočné pro rok 2023

15.5.2023 30.9.2023

 

Sazba za stočné pro letošní rok činí 1 476,- Kč/osoba/rok. Poplatek v hotovosti či platební kartou je možno uhradit v kanceláři OÚ:

• v úřední dny, tj. pondělí a středa 8:00 – 12:00 hod a 13:00 – 17:00 hod.
• v ostatní dny 8:00 – 12:00 hod. 
 Žádáme občany o doručení vyplněného „Oznámení vlastníka nemovitosti k výpočtu platby za stočné pro rok 2023“ na OÚ – osobním předáním v kanceláři, vhozením do poštovní schránky u vstupních dveří nebo volnou formou zasláním na e-mail obec@grygov.cz.