Tradiční 6.tenisový kemp pro děti TK GRYGOV 2016

22.8.2016 26.8.2016

 

Uskuteční se jako příměstský tábor vč.stravy ve dnech      22.-26.8.2016 v době 8.30 – 16.00 hod. na tenisových kurtech sportovního areálu v Grygově.

Je určen jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Výuka bude probíhat ve výkonnostních skupinách se závěrečným turnajem. Vhodné tenisové rakety doporučíme a bude možné si také vybrat na prodejní nebo výměnné burze.

Základní informace dostanete osobně nebo na vývěsce tenis.klubu.

Zájemci se přihlásí písemně na   vjecminek@tiscali.cz   nebo na tel. 603486854 do 10.6.2016. Přihláška musí obsahovat jméno, narození, zdrav.poj. a tel.kontakt. Rozhodnutí o přijetí do 5 dnů.

Nutná tenis.obuv na antuku(jemný vzorek), jídelní příbor, lahev, čepice.

Cena pro členy klubu 1.800,- a pro ostatní 2.000,- pokladník p.Vojáček nebo č.ú. 43-7575160277/0100 .

 

V Grygově 1.4.2016                                    Za TK Grygov     Ječmínek Vlastimil