Tříkrálová sbírka v Grygově

4.1.2014 11.7.2014

V sobotu 4. ledna 2014 k vám přijdou tři králové a prokáží se pověřením Charity Česká republika, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce. Prosíme o pomoc lidem trpícím, lidem na pokraji společnosti, osamoceným ve stáří i opuštěným dětem, lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Děkujeme Vám z celého srdce za jakoukoliv podporu charitního díla, ať příspěvkem do kasiček našich mladých koledníků, složenkou, modlitbou nebo jiným způsobem podle Vašich možností a vlastního uvážení.
Kéž Bůh naplní Vaše srdce radostí a pokojem a kéž Vám žehná!

trikrale