Tříkrálová sbírka – výsledky sbírky

201401-trikralovska-sbirkaimg_3040
13.1.2017 20.1.2017

Vážení spoluobčané,
v sobotu, 7 ledna 2017, v dopoledních hodinách, probíhala v naší obci „Tříkrálová sbírka“, pořádaná Sdružením české katolické charity ve spolupráci s obecním úřadem. Obecným účelem této sbírky je pomoc lidem v České republice i v zahraničí.
Výtěžek letošní sbírky podpoří:
— neformální předškolní vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením
— jednotlivce a rodiny v akutní krizi (lidé postižení přírodními katastrofami apod.)
— zvýšení dostupnosti pečovatelské služby pro seniory a lidi s tělesným handicapem
– rozvoj a rozšíření stávajících služeb střediska pro lidi bez domova a přizpůsobení
jejich specifickým potřebám
V naší obci bylo „Tříkrálovou sbírkou „ získáno od našich spoluobčanů 33. 597,- Kč, což je o 963,- Kč více než v loňském roce.
Obecní úřad spolu se Sdružením české katolické charity děkují všem mladým koledníkům a jejich doprovodu za aktivní pomoc při zajišťování Tříkrálové sbírky v naší obci a všem občanům za jejich finanční příspěvky na pomoc potřebným. Nemalý dík patří i seniorkám, které pod vedením paní Rakové připravily polední občerstvení pro koledníky a nejmenovaným sponzorům, kteří občerstvení finančně zajišťovali.