Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

11.9.2015 15.11.2015

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá vlastníky pozemků, na kterých se nachází stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o jejich odstranění (viz. ČEZ – upozornění k odstranění a okleštění stromoví).