Upozornění – třídění odpadů

6.11.2019 30.11.2019

Žádáme občany o dodržování správného třídění odpadů:

  • sběrná nádoba na použitý olej slouží POUZE pro olej jedlý, motorový olej to této nádoby nepatří. Motorový olej odevzdávejte na ČOV Grygov.
  • dále upozorňujeme na nutnost dodržování odděleného sběru skla. Do kontejnerů určených pro sběr pouze bílého skla nevhazujte barevné sklo.