Oznámení o zveřejnění Rozpočtu Obce Grygov pro rok 2017

Datum vyvěšení: 14.3.2017 Datum sejmutí: 31.3.2018
Evidenční značka: Gr/16/2017
Oznamovatel: Obec Grygov

Dokumenty

Rozpočet obce pro rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem obce Grygov na veřejném zasedání konaném dne 13.3.2017. V listinné podobě je rozpočet k nahlédnutí v budově Obecního úřadu Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov, dveře č. 203 - Podatelna, kancelář účetní. V elektronické podobě je rozpočet zveřejněn na internetových stránkách obce www.grygov.cz, v části Obec/rozpočet a rozpočtová opatření (http://www.grygov.cz/grygov/zastupitelstvo/rozpocty-a-rozpoctova-opatreni/).