Ustavující zasedání zastupitelstva obce

13.11.2018 31.12.2018

Na ustavujícím veřejném zasedání Zastupitelstva obce Grygov dne 1. listopadu 2018 byl zvolen starosta obce Ing. Tomáš Kubáček a místostarosta obce Ing. Miroslav Nevěřil, oba dlouhodobě uvolnění. Dále byly ustaveny finanční výbor a kontrolní výbor zastupitelstva. Členy finančního výboru byli zvoleni Petr Chramosta (předseda), Ing. Martin Kopečný a Ing. Pavel Horák. Členy kontrolního výboru byli zvoleni Ing. Ludmila Mutinová (předsedkyně), Miroslav Pospíšil a Ing. Milan Skula MBA. Termín pro příští veřejné zasedání zastupitelstva byl předběžně naplánován na čtvrtek 13.12.2018.