Veterinární lékař Vladimír Poledna z Velkého Týnce oznamuje

17.5.2016 19.5.2016

 že ve čtvrtek 19. května proběhne pravidelné očkování psů proti vzteklině, které bude probíhat před Obecním úřadem od 18:20 do 18:40 hodin. Cena za očkování je 100 Kč za jednoho psa.