Základní škola a Mateřská škola Grygov.

1.1.2012

V roce 2012 proběhla stavba Rekonstrukce ZŠ a MŠ Grygov – II. etapa. Tím byla celá přestavba základní školy, mateřské školky a školní zahrady zcela dokončena.

Zakladní škola

Opravená budova základní školy Grygov r. 2012

Objekt základní školy je rozšířen o třetí patro, ve kterém vznikly tři nové učebny. Dvě budou sloužit pro potřeby družiny a jedna pro zcela nové oddělení mateřské školy. Díky tomu jsme kapacitu mateřské školky navýšili o 25 dětí a můžeme vyjít vstříc všem rodičům, žádajícím o umístění dítěte.

Rekonstrukce trvala zhruba sedm měsíců, byla financována z rozpočtu obce Grygov a přišla na přibližně 9 milionů korun.

Výměna oken přední části budovy základní školy

Základní škola r. 2012

Základní škola opravená v r. 2012

V roce 2011 proběhla výměna oken přední části budovy základní školy a byl dokončen stavební projekt na dokončení rekonstrukce.

Školní zahrada

Součástí I. etapy rekonstrukce budovy základní školy Grygov v roce 2006 (mateřská školka, jídelna a vývařovna) nebyla školní zahrada a proto obec přistoupila k postupnému dobudování zahrady z vlastních zdrojů.

konik kladovka hrazdy houpacka_03 vez_05

Projekčně byla zahrada rozdělena do čtyř částí. V první části zahrady parc.č. 758 se nachází asfaltové hřiště, jehož stav vyhovuje současným potřebám školy.

Druhá část zahrady parc.č. 757 byla v roce 2007 doplněna o hřiště s herními prvky pro děti z mateřské školky.

Konec zahrady byl oplocen a terén srovnán.

V roce 2009 bylo v třetí části zahrady parc.č. 897 zbudováno doskočiště pro skok daleký a posezení s ohništěm.

Ve čtvrté části zahrady parc.č. 898 plánujeme letos společně se Sdružením rodičů a přátel školy zbudovat hřiště na míčové hry (vybíjená, přehazovaná, volejbal, líný tenis, aj.)

I. etapa rekonstrukce budovy základní školy

Mateřská škola

Mateřská škola r. 2006

Byla zahájena v květnu 2006. Obec na ni získala Účelovou dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2006 ve výši 14,9 mil. Kč. Přes všeliké potíže se ji podařilo Úspěšně dokončit a dne 7.12.2006 byla stavba zkolaudována. Správněji by se mělo mluvit spíše o rekonstrukci mateřské školy, protože právě rekonstruovaná část budovy bude sloužit převážně těm nejmenším drobečkům. Současně byla vybudována kuchyně a jídelna pro školu.