Zpomalovací práh v ulici Za Tratí

V ulici Za Tratí byl osazen zpomalovací práh (též příčný práh, retardér nebo ležící policajt), jehož úkolem je donutit řidiče silničních vozidel k pomalé jízdě.

Práh je osazen na střed vozovky a není dotažen až do konců, aby se omezení nedotklo cyklistů.