Archiv pro rok: 2018

Nízké přelety horkovzdušných balonů nad obcí

Žádám občany Grygova, kterým v souvislosti s velmi nízkými přelety horkovzdušných balonů nad obcí Grygov, v období června 2018, vznikla újma na majetku, splašení doma chovaných zvířat, jejich případných zranění, nebo narušení soukromí, které je nedotknutelné, podle právního systému České republiky, a svědky těchto nízkých přeletů, aby mě kontaktovali na telefonním čísle 606 329 057.

Celá věc je v šetření Úřadu pro civilní letectví Praha.

Informace od Vás, občanů, jsou důležité proto, aby se podobné nepřípustné letecké incidenty již neopakovaly.

Petr Bundil.

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu za rok 2018

31.1.2018 28.2.2018

Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu je vybírán místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Grygov pro rok 2018. Výše poplatku je stanovena na 369,- Kč/osoba.
Poplatek je vybírán v pondělí a středu od 7:00 do 12:00  a od 13:00 do 17:00 hodin, v ostatní dny od 7:00 do 12:00 hodin.
Poplatek je splatný 31. března 2018.

Formulář pro úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Grygov v roce 2018)