Platby a poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY:

OSTATNÍ POPLATKY:

Způsob úhrady poplatků a plateb:

 • hotově nebo platební kartou v kanceláři obecního úřadu v pondělí a středu v době od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin. V ostatní dny  v době 8:00 – 12:00 hodin
 • bezhotovostním způsobem – formou poštovní poukázky, nebo převodem na bankovní účet obce vedený u ČS a.s., číslo 1801717399/0800, var. symboly  viz. informace níže.

Variabilní symboly určené pro bezhotovostní platby:

 • poplatek za likvidaci odpadu
  31501XXX  (XXX = číslo popisné bydliště plátce)
 • poplatek za psa
  31502XXX  (XXX = číslo popisné bydliště plátce)
 • platba za stočné
  31102XXX  (XXX = číslo popisné bydliště plátce)

Formuláře