Platby a poplatky

PLATBA  POPLATKŮ  V  DOBĚ  MIMOŘÁDNÝCH  OPATŘENÍ:

POKLADNA: z důvodu mimořádných opatření je  Obecní úřad Grygov otevřen v pondělí a středu v době od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. V ostatní dny  v době 8:00 – 12:00 hodin.

Platby je možné hradit bezhotovostním způsobem, převodem na bankovní účet obce č. 1801717399/0800, var. symboly  viz. informace níže.

Místní poplatky:

Ostaní platby:

Způsob úhrady poplatků a plateb:

 • V hotovosti nebo platební kartou v kanceláři obecního úřadu
 • bezhotovostní platbou – formou poštovní poukázky, nebo převodem na bankovní účet obce vedený u ČS a.s., číslo 1801717399/0800

Variabilní symboly určené pro bezhotovostní platby:

 • poplatek za likvidaci odpadu
  31501XXX (XXX = číslo popisné bydliště plátce)
 • poplatek za psa
  31502XXX (XXX = číslo popisné bydliště plátce)
 • platba za stočné
  31102XXX (XXX = číslo popisné bydliště plátce)

Formuláře