Pracoviště Czech POINT

Pracoviště Czech POINTu vybudovala Obec Grygov v roce 2009 v rámci Integrovaného operačního programu.

Co poskytuje pracoviště Czech POINT:

  • Výpis z Katastru nemovitostí
  • Výpis z Obchodního rejstříku
  • Výpis z Živnostenského rejstříku
  • Výpis z Rejstříku trestů
  • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
  • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
  • Czech POINT E-SHOP – výpisy poštou

Na Obecním úřadě v Grygově je jedno výdajové místo CZECH POINT v kanceláři podatelny.

Kontaktní osoba – paní Marcela Gutteková – tel. 585 393 262, e-mail : obec(at)grygov.cz.

Upozornění:

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Výpis z katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může občan požádat třemi způsoby – na základě listu vlastnictví, podle seznamu nemovitostí nebo podle seznamu jednotek

– při výpisu podle listu vlastnictví musí občan znát katastrální území a číslo listu vlastnictví

– při výpisu podle seznamu nemovitostí musí občan znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti (jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu), nebo číslo popisné (jedná-li se o stavbu)

– při výpisu podle seznamu jednotek (např. velké stavby dělící se na jednotlivé byty, garáže apod.) musí žadatel znát popisné číslo domu a přesné číslo bytu v domě

Za výpis z katastru nemovitostí občan zaplatí správní poplatek dle rozsahu výpisu – za první stránku výpisu 100,- Kč a za druhou a další strany výpisu 50,- Kč (např. při rozsahu 5 stran občan zaplatí 300,- Kč)

Výpis z obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat občan na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Za výpis z obchodního rejstříku občan zaplatí správní poplatek dle rozsahu výpisu obdobně jako u výpisu z katastru nemovitostí – za první stránku výpisu 100,- Kč a za druhou a další strany výpisu 50,- Kč.

Výpis z živnostenského rejstříku

O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může občan požádat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Za výpis z živnostenského rejstříku občan zaplatí správní poplatek dle rozsahu výpisu obdobně jako u výpisu z katastru nemovitostí – za první stránku výpisu 100,- Kč a za druhou a další strany výpisu 50,- Kč.

Výpis z rejstříku trestů

Pro výpis z Rejstříku trestů České republiky při elektronickém podání prostřednictvím CZECH POINTu si občan musí zažádat s platným dokladem totožnosti. Od 18.02.2008 je možné vydávat výpisy z Rejstříku trestů i zmocněncům, kteří žádají o výpis na základě plné moci jim udělené další osobou. Za výpis z rejstříku trestů občan zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

 

Poplatek se platí hotově na pokladně úřadu, před vydáním požadovaného výpisu.

 

Další informace o projektu CZECH POINT naleznete na internetových stránkách www.czechpoint.cz.

Co je Czech POINT:

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

 

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

 

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.