Hasiči

hasiciznak

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Grygov
Šrámkova 19, 783 73 Grygov, IČ: 70238065
e-mail: sdh@grygov.cz

SDH

Výbor SDH:

  • Starosta: Ing. Jiří AUST Ph.D.
  • Hospodář: Ing. Tomáš KUBÁČEK
  • Velitel: Tomáš KŘÍŽEK
  • Jednatel: Petr BUNDIL
  • Preventista: Adam DVORSKÝ

Kontrolní a revizní rada:

  • Předseda: Vladimír VYTÁSEK
  • Člen: Jaroslav ŠKODA
  • Člen: Martin HOLEC

JPO

Grygovská jednotka požární ochrany se řadí do kategorie JPO V s místní působností – katastr obce. Její členové zajišťují výjezd zmenšeného družstva do 10 minut od vyhlášení poplachu. V současné době má zásahová jednotka 15 členů.

Členové jednotky požární ochrany obce musí splňovat podmínky uložené právními předpisy. Jedná se především o zdravotní, fyzickou a odbornou způsobilost k výkonu funkce, kterou v jednotce zastávají.

SEZNAM ČLENŮ                                                                         FUNKCE

AUST Jiří S
BREZÍK Viktor S
BUČEK Jonáš H, MŘP
BUKVA Milan VD, MŘP, TOOb
ČÁPEK Petr H, DT
DVORSKÝ Adam H, DT
DVORSKÝ Štěpán S, DT
CHRAMOSTA Jan H, MŘP
CHRAMOSTA Petr S
KOUDELKA Milan H
KŘÍŽEK Tomáš VJ, MŘP, DT
KUBÁČEK Tomáš VD
SIMONČIČ Petr H
TICHÝ Jakub S
ZDRÁHAL David H, MŘP, DT

Vysvětlivky:
H – hasič
S – strojník
VD – velitel družstva
VJ – velitel jednotky
MŘP – obsluha motorových řetězových pil
DT – nositel dýchací techniky
TOOB – technik ochrany obyvatelstva

Odkaz na samostatné webové stránky hasičského sboru

Historický vývoj hasičského sboru

Celý článek.

Dotace na vybavení jednotky v roce 2023

V roce 2023 Olomoucký kraj finančně podpořil činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Grygov dotací na pořízení ponorného kalového čerpadla s příslušenstvím a průmyslového vysavače s integrovaným čerpadlem na čerpání znečištěné vody  ve výši 18.000,- Kč.

Dotace je poskytována z programu na podporu JSDH 2023, dotační titul 13_02_01-Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023“.

Dotace na vybavení jednotky

V roce 2021 Olomoucký kraj finančně podpořil projekt  ,,Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Grygov,, z programu na podporu JSDH 2021 částkou 14.000,- Kč.

Dotace je určena na pořízení ochranných prostředků (zásahové obleky, obuv, rukavice) pro JPO Grygov.

Dotace na vybavení jednotky

V roce 2019 Olomoucký kraj finančně podpořil projekt  ,,Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Grygov,, částkou 200.000,- Kč.

Dotace je určena na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.

 

 

 

V roce 2018 Olomoucký kraj finančně podpořil projekt ,,Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Grygov,,  částkou 40.000,- Kč. Dotace byla určena na pořízení osobních ochranných prostředků. V rámci projektu byly pořízeny ochranné obleky, ochranné přilby, zásahová obuv a rukavice. 

logo-olomouckeho-kraje

 

 

 

 

V roce 2016 Olomoucký kraj přispěl na vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Grygov částkou 37.000,- Kč. Dotace byla využita na  pořízení 4 zásahových obleků, 4 párů zásahových rukavic a 3 ks zásahových přileb Gallet.

logo-olomouckeho-kraje

Aktuální články

Nic nenalezeno