Tenis

Tenisový klub Grygov je dobrovolným sdružením občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. Cílem tenisového klubu je zejména podpora rozvoje tělesné výchovy se zaměřením na sportovní odvětví tenis v obci Grygov, zajištění provozu a údržby tenisových dvorců v sportovním areálu obce Grygov, případně i jiných sportovních zařízení této obce, organizovat sportovní činnost a vytvářet všestranné podmínky pro sportovní a tělovýchovné aktivity jeho členů. Tenisový klub vyvíjí svou činnost na demokratických zásadách a na principu fair-play. Své členy vede k dodržování etických a estetických pravidel. Tenisový klub může při zajišťování sportovní i kulturní a společenské činnosti spolupracovat či vytvářet sdružení s tělovýchovnými, sportovními a dalšími zájmovými organizacemi.

Roční členský poplatek mohou členové klubu uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet TK Grygov u Komerční banky číslo 43-7575160277/0100.

Aktuální články

Nic nenalezeno