Obecní internet

Obec Grygov provozuje neziskově optickou a bezdrátovou (v pásmu 2.4 GHz a 5 GHz) intranetovou síť s připojením k internetu. V provozu máme 6 vysílačů v pásmu 2.4 GHz a 3 vysílače v pásmu 5 GHz, které dostatečně pokrývají signálem celou obec. V současné době máme v provozu tyto vysílače:

 • G7 na střeše obecního úřadu pracujícím v pásmu 2,4 GHz
 • G2 na komínu Prefy pracujícím v pásmu 2,4 GHz
 • G3 na komínu Prefy – směr Hájenka 2,4 GHz
 • G4 na škole 2,4 GHz
 • G6 na komínu Prefy pracujícím v pásmu 5 GHz
 • G1 na komínu Prefy pracujícím v pásmu 2,4 Ghz
 • GA1 na komínu Prefy v pásmu 5.6 Ghz
 • GA2 na střeše obecního úřadu v pásmu 5.6 Ghz
 • GA3 na škole v pásmu 5.6GHz
 • GA4 na komíně prefy
 • G V Podlesí 5 GHz spoj a vysílač v pásmu 2,4 GHz
 • G Ke Mlýnu 5 GHz spoj a vysílač v pásmu 2,4 GHz

Všechny vysílače pracují v plně řízeném provozu na systému MikroTik a mají záložní zdroje. Vysílače v intravilanu obce jsou propojeny optickými kabely. V provozu je nový server k odesílání pošty (SMTP) na 172.23.253.241.

Nasmlouvánu máme konektivitu  40 Mbit/s full-duplex, ale v rámci spojení obcí disponujeme celkově konektivitou 100 Mbit/s full-duplex.

Síť je spravována ve spolupráci s firmami proWiFi.cz – Ing. Josef Schneider a SLOANE PARK Property Trust, a.s.

Klienti sítě mají možnost vybrat si měsíční poplatek, který jim bude vyhovovat.

 • ZDARMA garantované připojení 256 kbit/s (krátkodobé navýšení rychlosti na 512 kbit/s). Určen je pro ty, kteří potřebují ušetřit peníze a uvedená rychlost jim stačí.
 • Za 300,- Kč měsíčně garantované připojení 512 kbit/s (krátkodobé navýšení rychlosti na 2 Mbit/s.
 • Je možné využít nabídky veřejné IP adresy, jednorázový zřizovací poplatek za jednu veřejnou IP adresu je 1000,- Kč s DPH.
 • Každý klient má z bezpečnostních důvodů přidělené uživatelské jméno a heslo sloužící k přihlašování k obecní síti, které je možno na požádání kdykoliv změnit.

Připojení klientů je datově a časově neomezené.

Naši klienti běžně dosahují rychlosti 2 – 14 Mbit/s v závislosti na klientském zařízení. Nejstarší klientská zařízení pracující v pásmu 2,4 GHz dosahují pouze rychlosti 2 Mbit/s, novější klientská zařízení typu MikroTik pracující v pásmu 5 GHz dosahují až rychlosti 7 Mbit/s a nejnovější klientská zařízení tipu MikroTik MIMO pracující v pásmu 5 GHz dosahují rychlosti až 14 Mbit/s. Nejlépe jsou pak na tom klienti připojení přímo na optickém kabelu pomocí převodníků, kteří mají možnost využít celou volnou konektivitu.   

Síť je postavená na platformě MIKROTIK a nabízí tím uživatelům všechny výhody s tímto spojené.

Na všech vysílačích je provozován systém HOTSPOT.

K síti je možné připojit se bezplatně, ale pouze 10 minut denně. Toto připojení je určeno k vyzkoušení a pro návštěvníky Grygova.

Provozní informace naleznete v Grygovském otevřeném fóru. Ve fóru naši uživatelé nalézají pravidelně aktuální informace a diskutují na toto téma. Naleznou zde také informace o nastavení programů, odkazy na užitečný software a další rady.

Pokud se chcete přidat k asi 120 připojeným klientům kontaktujte účetní obce na tel. 585 393 262. Servis zajišťuje firma proWiFi ISP s.r.o., kontaktní tel.  608 292 789.

V případě poruchy můžete volat servisního technika  na tel. 602 585 789 nebo na kontaktní tel.  608 292 789.  

Připravujeme:

 • Pomoci postupnému přechodu uživatel z vysílačů v pásmu 2,4 GHz na zařízení Mikrotik v pásmu 5 GHz tím, že zadotujeme nákup zařízení částkou 1.000,- Kč, pokud klient zůstane připojen min. 12 měsíců.
 • V případě vyčerpání nákup a navýšení vstupní konektivity ze 40 Mbit/s full-duplex.
 • Propojení vysílače na střeše základní školy s bytovými domy (č.343, 344, 328, 329, 330, 332) samonosným zavěšeným optickým kabelem dlouhým asi 500 metrů. Centrální rozvod těchto domů si vybudují uživatelé. Jednalo by se připoje necelých 100 uživatel na optický kabel páteřní sítě.
 • Uživatelům připojeným na optický kabel nabídnout možnost připojení se k IP TV.