Zastupitelstvo

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Grygov dne 24. října 2022 byli zvoleni:

Statutární zástupci obce

 • Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce
  tel.: 602 717 526, e-mail: starosta(at)grygov.cz
 • Ing. Miroslav Nevěřil, místostarosta obce
  tel.: 602 585 717, e-mail: mistostarosta(at)grygov.cz

Zastupitelé

 • Ing. Adam Dvorský
 • Ing. Milan Skula MBA
 • Ing. Jiří Aust, Ph.D.
 • Ing. Bc. Vít Habáň
 • Mgr. Kristýna Gábová, Ph.D.
 • Miroslav Říha
 • Martin Křížek

V souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je hlavním dokumentem, podle kterého zastupitelstvo jedná a rozhoduje, stávající platný Jednací řád Zastupitelstva obce Grygov.

Finanční výbor

 • Ing. Jiří Aust, předseda
 • Ing. Adam Dvorský
 • Martin Křížek

Kontrolní výbor

 • Miroslav Říha, předseda
 • Mgr. Kristýna Gábová, Ph.D.
 • Ing. Milan Skula MBA

 

Jednotlivé odborné komise, jako poradní orgán starosty, byly jmenovány k 1. 4. 2023:

Komise stavební

 • Ing. Bc. Vít Habáň, předseda
 • Tomáš Buček
 • Ing. Ludmila Mutinová
 • Ing. Vojtěch Slepánek
 • Martin Křížek

Komise kulturní

 • Miroslav Říha, předseda
 • Ing. Bc. Vít Habáň
 • Petr Bundil

Komise sportovní

 • Ing. Milan Skula MBA, předseda
 • Ing. Adam Dvorský
 • Ing. Jiří Aust, Ph.D.

Komise sociální

 • Mgr. Kristýna Gábová, Ph.D., předsedkyně
 • Věra Kubešová
 • Marie Kozáková
 • Dobromila Raková
 • Irena Ohurniaková
 • Jaroslava Gábová

 

Na fotografii z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Grygov dne 24. 10. 2022 vidíte zleva:               Ing. Adam Dvorský, Ing. Jiří Aust, Ph.D., Ing. Bc. Vít Habáň, Ing. Milan Skula MBA, Ing. Miroslav Nevěřil, Ing. Tomáš Kubáček, Mgr. Kristýna Gábová, Miroslav Říha a Martin Křížek