Zastupitelstvo

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Grygov dne 1. listopadu 2018 byli zvoleni:

Statutární zástupci obce

 • Ing.Tomáš Kubáček, starosta obce
  tel.: 602 717 526, e-mail: starosta(at)grygov.cz
 • Ing. Miroslav Nevěřil, místostarosta obce
  tel.: 602 585 717, e-mail: mistostarosta(at)grygov.cz

Zastupitelé

 • Petr Chramosta
 • Ing. Milan Skula MBA
 • Ing. Jiří Aust, Ph.D.
 • Roman Bartoněk
 • Mgr. Kristýna Gábová
 • Ing. Ludmila Mutinová
 • Martin Křížek

V souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je hlavním dokumentem, podle kterého zastupitelstvo jedná a rozhoduje, stávající platný Jednací řád Zastupitelstva obce Grygov.

Finanční výbor

 • Petr Chramosta, předseda
 • Ing. Martin Kopečný
 • Ing. Pavel Horák

Kontrolní výbor

 • Ing. Ludmila Mutinová, předsedkyně
 • Miroslav Pospíšil
 • Ing. Milan Skula MBA

Aktuální články

Koho zajímá bližší pohled na hospodaření Grygova, může vyzkoušet nově spuštěný takzvaný ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET. S tímto nástrojem lze na webu obce sledovat, jak se obecní úřad stará o pokladnu. Tyto údaje budou měsíčně aktualizovány. Aplikace je...
Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu je vybírán místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Grygov pro rok 2015.  Poplatek...
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Grygov dne 5. listopadu 2014 byli zvoleni: Statutární zástupci obce Ing.Tomáš Kubáček, starosta obce tel.: 602 717 526, e-mail: starosta(at)grygov.cz Petr Chramosta, místostarosta obce tel.:...