Památky

Kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky

Socha sv. Václava a sv. Kateřiny (Alexandrijské)

1720-filip-sattler-sv-vaclav-a-katerina-alexandrijska-u-kaplicky_mg_8553_1x1

 

umístění – park u kaple sv. Jana Nepomuckého v Grygově, p.č. 576 v k.ú. Grygov
barokní sochy byly vytvořeny ve 20. letech 18. století jsou vytesány z jemnozrnného maletínského pískovce v nadživotní velikosti – výška 220 cm
autorem je s největší pravděpodobností známý barokní sochař Filip Sattler (*1695 – +1738)
původně byly umístěny v obci Grygov, v 70. letech byly přemístěny k farnímu kostelu ve Velkém Týnci
22.4.1997 bylo zahájeno přemísťování soch zpět do Grygova,
17.5.1997 byly posvěceny Mons. Pepříkem – generálním vikářem olomouckého arcibiskupství
obě sochy jsou památkou od 3. května 1958 pod číslem rejstříku ÚSKP 28490/8-2024

 

Výpravní budova č.p. 122 železniční stanice Grygov

z-plosiny_nadrazi_img_3822

 

postavena roku 1901
umístění – ulice K Nádraží, pozemek p.č. 660 v k.ú. Grygov
železniční trať Přerov – Olomouc byla zbudována v roce 1848. U železničního přejezdu byla postavena při otevření železnice malá budova (2 místnosti), která sloužila do roku 1991 jako nádraží, do roku 1961 jako bytový dům zaměstnanců drah. V roce 1961 byla budova zbourána.
druhá kolej Přerov – Olomouc byla postavena roku 1926
na stávající budově byla roku 1997 provedena oprava spočívající v zbudování nových záchodů, když tyto byly v přístavku vedle budovy zrušeny a zbourány včetně přístavku

Obytný dům č.p. 124 v obvodu železniční stanice Grygov

panorama-7
umístění – ulice K Nádraží, pozemek p.č. 662, k.ú. Grygov
vlastník – ČD
železniční trať Přerov – Olomouc byla zbudována v roce 1848
u železničního přejezdu byla postavena při otevření železnice malá budova (2 místnosti), která sloužila do roku 1901 jako nádraží
do roku 1961 jako bytový dům zaměstnanců ČD
v roce 1961 byla budova zbourána
druhá kolej Přerov – Olomouc byla postavena roku 1926
budova opravena 1997
obě budovy prohlášeny kulturní památkou Ministerstvem kultury 5. listopadu 2003 pod číslem rejstříku ÚSKP 100645

Památky místního významu

Socha Panny Marie (Immaculaty)

panorama-5

postavena v roce 1871
umístění – ul.  Valentova, pozemek p.č. 259/3 (na hranici parcel 259/3 a 259/1) v k.ú. Grygov

V roce 2019 byla provedena oprava sochy Panny Marie nákladem 87 tis. Kč. Projekt obnovy byl realizován za finanční podpory Olomouckého kraje.

Socha sv. Jana Nepomuckého

 

 

postavena v roce 1871
umístění – Masarykova náves, pozemek p.č. 646 k.ú. Grygov
sv. Jan Nepomucký – patron obce Grygov
16. květen svátek Jana Nepomuckého – konání Hodových slavností v obci

 

 

Kaple sv. Jana Nepomuckého

kaple_predpoimg_7393

 

postavena roku 1846 ze sbírek farníků
umístění – Masarykova náves, pozemek p.č. 585 v k.ú. Grygov
vlastník – Obec Grygov
22.12.1996 posvěcen světícím biskupem Mons. Josefem Hrdličkou měděný tubus s historickými dokumenty, který je uložen ve věži kaple

Kamenný kříž (před kaplí sv. Jana Nepomuckého)

postaven v roce 1856
umístění – před kaplí sv. Jana Nepomuckého – Masarykova náves, pozemek p.č. 576 v k.ú. Grygov
restaurován v roce 2002

Kamenný kříž (u silnice III. tř. č. 4353 východně za obcí)

1890-j-havlasek-z-holice-na-kopci-vychod_mg_8564

 

postaven v roce 1890
umístění – u silnice III. tř. č. 4353 východně za obcí pozemek p.č. 902 v k.ú. Grygov
autor- J. Havlásek z Holice
text přední strana: „Pochválen buď Ježíš Kristus“
zadní strana: „Ke cti a slávě boží věnovala rodina Jana Strnada z Grygova 1890“

 

 

Kamenný kříž (u silnice III. tř. č. 4353 západně za obcí)

1910-grygovsti-obcane-u-golfu_img_0732

 

postaven 26.6.1910
umístění – u silnice III. tř. 4353 západně za obcí u ZD
pozemek p.č. 1144 v k.ú. Grygov
text na přední straně: „Vapros nám o sv. Josefe, bychom pod Tvou ochranou s křížem svým nás ó pečovali Krista a životem bezúhonným došli spásy věčné. Odpočinutí věčné dej ctitelům kříže tvého ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí“
text na zadní straně: „Kříž tento postaven sbírkou obyvatelů grygovských – L. 19 26/6 10.P.

 

Kamenný kříž (za objektem ISK f. Genoservis a.s.)

1859-na-poli-za-genoservisem_mg_8575

 

postaven v roce 1859
umístění – za objektem ISK f. Genoservis a.s.
pozemek p.č. 901 v k.ú. Grygov
text – přední strana: – nápis nečitelný (břidlice)-
oprava provedena v roce 2000

 

 

Litinový kříž (Horka)

kříž Nahorkapostaven v roce 1862
umístění – Horka, pozemek p.č. 926 v k.ú. Grygov
technický stav – nutná restaurátorská oprava

Kamenný kříž (ulice Komenského)

1930-v-semerak-ul-komenskeho-u-bytovek_mg_8585

 

postavena v roce 1930
umístění – ul. Komenského, pozemek p.č. 1181 v k.ú. Grygov
text na přední straně: „Na památku našeho syna Aloise Škrly, který padl na ruské frontě v roku 1914 věnuje rodina Škrlova
text na zadní straně: „Postaveno L.P. 1930“
autor – V. Semerak, f. SP Olomouc
restaurován v roce 2002

 

Pomník osvobození – T.G.M. a obětem 1. světové války

bi6f9414_5_6_7_8

 

postaven v roce 1947
umístění – ul. rtm. Fr. Valenty, pozemek p.č. 407 v k.ú. Grygov
pomník opraven v roce 1997 nákladem 17.000,- Kč a doplněn o hlavu legionáře (pozůstatek dřívější sochy Svobody), opravu prováděla kamenická dílna p. Škrabala z Litovle

 

 

Mohyla vzniku ČSR

mohila

 

umístěna v lese Hájek jihovýchodně za obcí na pozemku p.č. 2264 v k.ú. Grygov
postavena v roce 1928 na příkaz správce lesa Království dipl. Ing. Františka Zepecka k 10. výročí vzniku ČSR
opravena v roce 1998 nákladem 17.000,- Kč

Pomník Msgre. Jana Šrámka

jan-sramek_img_1082

 

 

busta pochází z roku 1991 od autora sochaře Karla Hořínka
pomník byl odhalen 13.5.2001
umístění v ulici Šrámkova na pozemku p.č.377/1 a 373/2 v k.ú. Grygov
vlastník Obec Grygov