Územní plán

S návrhem nového územního plánu pro veřejné projednání se můžete seznámit zde.

Platný územní plán byl schválen vyhláškou zastupitelstva obce vyhláškou zastupitelstva obce č. 5/99, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu obce Grygov.

Následně byly pořizovány jeho jednotlivé změny:

Do všech těchto územně plánovacích dokumentací včetně regulativ lze nahlédnout tištěné podobě na Obecním úřadu Grygov.