Územní plán

Do Územního plánu Grygov, který jako opatření obecné povahy č. 1/2023, nabyl účinnosti dne 8. 7. 2023, lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
  • Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
  • Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, Hodolany 1191, 779 00 Olomouc
  • Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov
  • Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov

 Veřejná vyhláška – Oznámení vydání opatření obecné povahy č. 1-2023 – Územní plán Grygov

Územní plán – Výrok
Územní plán – Odůvodnění

Pro poskytnutí oficiálních informací k platnému územnímu plánu, vydání Závazného stanoviska, vydání Územně plánovací informace apod. je třeba kontaktovat Magistrát města Olomouce – odbor dopravy a územního rozvoje – úřad územního plánování.