Územní plán

S návrhem nového územního plánu pro opakované veřejné projednání dne 27.4.2022 se můžete seznámit zde.

Pořizovatelem nového územního plánu je Obecní úřad Grygov, odborným zástupcem pro zajištění kvalifikovaného výkonu územně plánovací činnosti je Ing. Martina Miklendová.

Platný územní plán byl schválen vyhláškou zastupitelstva obce vyhláškou zastupitelstva obce č. 5/99, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu obce Grygov.

Následně byly pořizovány jeho jednotlivé změny:

Do všech těchto územně plánovacích dokumentací včetně regulativ lze nahlédnout tištěné podobě na Obecním úřadu Grygov.

Pro poskytnutí oficiálních informací k platnému územnímu plánu, vydání Závazného stanoviska, vydání Územně plánovací informace apod. je třeba kontaktovat Magistrát města Olomouce – odbor dopravy a územního rozvoje – úřad územního plánování.