Knihovna

obecni_urad_02Knihovna obce Grygov se nachází v přízemí Obecního úřadu Grygov, na ulici Šrámkova 19.

Knihovna je pro veřejnost otevřená v následující dny:

Pondělí: 15.00 – 18:00 hodin
Středa: 16.00 – 18:00 hodin

Prázdninová otevírací doba (červenec-srpen) je v pondělí: 15 – 18 hodin.

Čtenářský poplatek je 50 Kč / rok pro dospělé čtenáře, děti a důchodci platí 20 Kč / rok.

Provoz knihovny zajišťuje knihovnice paní Petra Danihelová, tel: 724 090 564.

E-mailovou korespondenci pro knihovnu je možno zasílat na následující adresy: knihovnagrygov@seznam.cz (knihovnice), knihovna@grygov.cz (vedení obce)

V současné době má knihovna evidováno 121 čtenářů s platnou registrací.

Knihovna má v současné době stálý knihovní fond 1300 svazků.

Knihovna je příjemcem regionálních služeb, které financuje Olomoucký kraj. V rámci těchto služeb jsou v knihovně obměňovány každého čtvrt roku knižní tituly z výměnného fondu. V současné době čítá tento výměnný fond v olomouckém okrese 19.600 svazků.

V blízké budoucnosti budou ve spolupráci s portálem www.palmknihy.cz zprovozněny eVýpůjčky.

Během roku 2023 došlo v knihovně k reorganizaci výpůjčních prostor a rozšíření knihovnických služeb o čtenářské akce pro maminky s dětmi, děti školního věku i dospělé čtenáře včetně autorských čtení. Knihovna též intenzívně spolupracuje s místní základní školou.

Aktuální informace o dění v knihovně lze nalézt na Facebooku knihovny:  https://www.facebook.com/KnihovnaGrygov/

Odkaz na výpůjční katalog: https://regionol.tritius.kmol.cz/library/Grygov?device=1604