Základní škola

skola

Adresa:

 

 

 

Telefonní seznam:

 • 588 881 166 – základní škola
 • 588 881 165 – školní družina
 • 588 881 161 – mateřská školka „broučci“
 • 588 881 162 – mateřská školka „myšky“
 • 588 881 163 – mateřská školka „sovičky“
 • 588 881 164 – školní jídelna

Ředitelka:

 • Mgr. Hana Navrátilová, e-mail: zs@grygov.cz, Skype: zs.grygov.reditelna, v době nepřítomnosti zastupuje Mgr. Ivana Vávrová

Učitelský sbor základní škola:

 • Mgr. Marie Křivánková, třídní učitelka I. třídy (1. ročníku), e-mail: s.trapecek@seznam.cz
 • Mgr. Jan Tetera, třídní učitel II. třídy (2. ročníku), e-mail: tetyfotbal@seznam.cz
 • Mgr. Hana Navrátilová, třídní učitelka III. třídy (3. ročníku), e-mail: zs@grygov.cz
 • Mgr. Jana Teterová, třídní učitelka IV. třídy (4. ročníku), e-mail: janateterova@seznam.cz
 • Mgr. Ivana Vávrová, třídní učitelka V. třídy (5. ročníku), e-mail: vavraiv@seznam.cz.cz
 • Mgr. Anna Škarabelová, učitelelka, e-mail: askar@email.cz
 • Barbara Benešová, vychovatelka (1. oddělení), e-mail: barbarabenesova@seznam.cz
 • Bc. Veronika Vránová, vychovatelka (2. oddělení), e-mail: zs@grygov.cz

Učitelský sbor mateřská škola:

 • Bc. Vladislava Švecová, vedoucí učitelka (sovičky), e-mail: zssvecova@grygov.cz, 
 • Mgr. Jana Soukopová, učitelka (myšky)
 • Dominika Burešová, DiS, učitelka (broučci)
 • Eva Žerníčková, DiS, učitelka (sovičky)
 • Tereza Pospíšilová, učitelka (broučci)
 • Markéta Benešová, učitelka (myšky – úv. 0,2)

Zaměstnanci:

 • Jana Lengálová, vedoucí jídelny, e-mail: jidelna.grygov@volny.cz
 • Jitka Vaculová, kuchařka
 • Zdena Vašová, kuchařka
 • Magdalena Černá, kuchařka
 • Alena Hrochová, školnice, uklízečka
 • Miroslava Kozáčková, uklízečka
 • Jana Nevěřilová, uklízečka

Důležité termíny:

 • 10.11. Třídní schůzky ZŠ
 • 24.11. Den otevřených dveří
 • 12.1.   Konzultační schůzky ZŠ
 • 19.1.   Zápis do 1.třídy ZŠ
 • 12.4.   Třídní schůzky ZŠ
 • 21.4.   Zápis do MŠ
 • 7.6.     Konzultační schůzky ZŠ
 • 9.6.   Pasování na školáky

Celoroční projekt:

Letos se v celoročním školním projektu budeme věnovat tématu Sportem ke zdraví.

Rozpočty příspěvkové organizace

Střednědobý výhled pro období 2018 – 2020

Rozpočet pro rok 2018

Rozpočet pro rok 2019

Aktuální jídelní lístek školní vývařovny:

Dokumenty:

 

Dotace Olomouckého kraje

roce 2018 Olomoucký kraj finančně podpořil projekt ,,Úprava povrchů sportovních hřišť ZŠ a MŠ Grygov,,  částkou 450.000,- Kč

 

Aktuální články

Sportem ke zdraví Základní myšlenkou projektu je podpora zdravého životního stylu. Chceme přivést ke sportování nejen děti, ale také jejich rodiny. Motivací jsou dvě významné akce roku 2016 – olympijské hry...

Sportem ke zdraví

30.5.2016 30.5.2016
Celoroční projekt ZŠ a MŠ Grygov Sportem ke zdraví Základní myšlenkou projektu je podpora zdravého životního stylu. Chceme přivést ke sportování nejen děti, ale také jejich rodiny. Motivací jsou dvě...
Mateřská škola Grygov oznamuje rodičům, že od nového školního roku 2015/2016 bude možné hradit školkovné také převodem na bankovní účet. Rodiče dětí, kteří mají o tuto formu úhrady zájem, ať...