Základní škola

skola

Adresa:

 

 

 

Telefonní seznam:

 • 588 881 166 – základní škola
 • 588 881 165 – školní družina
 • 588 881 161 – mateřská školka „broučci“
 • 588 881 162 – mateřská školka „myšky“
 • 588 881 163 – mateřská školka „sovičky“
 • 588 881 164 – školní jídelna

Ředitelka:

 • Mgr. Hana Navrátilová, e-mail: zs@grygov.cz, Skype: zs.grygov.reditelna, v době nepřítomnosti zastupuje Mgr. Ivana Vávrová

Učitelský sbor základní škola:

 • Mgr. Marie Křivánková, třídní učitelka I. třídy (1. ročníku), e-mail: s.trapecek@seznam.cz
 • Mgr. Jan Tetera, třídní učitel II. třídy (2. ročníku), e-mail: tetyfotbal@seznam.cz
 • Mgr. Hana Navrátilová, třídní učitelka III. třídy (3. ročníku), e-mail: zs@grygov.cz
 • Mgr. Jana Teterová, třídní učitelka IV. třídy (4. ročníku), e-mail: janateterova@seznam.cz
 • Mgr. Ivana Vávrová, třídní učitelka V. třídy (5. ročníku), e-mail: vavraiv@seznam.cz.cz
 • Mgr. Anna Škarabelová, učitelelka, e-mail: askar@email.cz
 • Barbara Benešová, vychovatelka (1. oddělení), e-mail: barbarabenesova@seznam.cz
 • Bc. Veronika Vránová, vychovatelka (2. oddělení), e-mail: zs@grygov.cz

Učitelský sbor mateřská škola:

 • Bc. Vladislava Švecová, vedoucí učitelka (sovičky), e-mail: zssvecova@grygov.cz, 
 • Mgr. Jana Soukopová, učitelka (myšky)
 • Dominika Burešová, DiS, učitelka (broučci)
 • Eva Žerníčková, DiS, učitelka (sovičky)
 • Tereza Pospíšilová, učitelka (broučci)
 • Markéta Benešová, učitelka (myšky – úv. 0,2)

Zaměstnanci:

 • Jana Lengálová, vedoucí jídelny, e-mail: jidelna.grygov@volny.cz
 • Jitka Vaculová, kuchařka
 • Zdena Vašová, kuchařka
 • Magdalena Černá, kuchařka
 • Alena Hrochová, školnice, uklízečka
 • Miroslava Kozáčková, uklízečka
 • Jana Nevěřilová, uklízečka

Důležité termíny:

 • 10.11. Třídní schůzky ZŠ
 • 24.11. Den otevřených dveří
 • 12.1.   Konzultační schůzky ZŠ
 • 19.1.   Zápis do 1.třídy ZŠ
 • 12.4.   Třídní schůzky ZŠ
 • 21.4.   Zápis do MŠ
 • 7.6.     Konzultační schůzky ZŠ
 • 9.6.   Pasování na školáky

Celoroční projekt:

Letos se v celoročním školním projektu budeme věnovat tématu Sportem ke zdraví.

Aktuální jídelní lístek školní vývařovny:

Dokumenty:

Aktuální články

V sobotu 3. června od 14 hodin v zahradě grygovské sokolovny pořádá Obec Grygov ve spolupráci se ZŠ, SRPŠ, SDH Grygov Kácení májky a dětský den. Program: – 14:00 – dětský den...

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

28.6.2017 4.4.2017
Zápis do 1.třídy proběhne na naší škole v úterý 4. dubna 2017 od 14:00 do 16:30. Těšíme se na naše nové prvňáčky. Kolektiv ZŠ a MŠ Grygov
ZŠ a MŠ Grygov ve spolupráci se SRPŠ vás srdečně zvou na „Dětské maškarní radovánky“, které se uskuteční v sobotu 11. února od 14 hodin v sokolovně Grygov. Je připraven...