Archiv pro štítek: základní škola

Zápis do ZŠ a MŠ Grygov – výsledky

20.1.2015 1.9.2015

Výsledky zápisu do ZŠ Grygov, který se konal 20. 1. 2015 a dodatečně 29.1.2015:

Děti přijaté k docházce do základní školy 1.9.2015:

4/15        5/15             6/15

7/15       8/15             9/15  

10/15      11/15           12/15

13/15      14/15           15/15

16/15      17/15           18/15

19/15      20/15           21/15

24/15     

Děti nepřijaté k 1.9.2015:

—–

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1.třídy v ZŠ a MŠ Grygov

20.1.2015 20.1.2015

V úterý 20. ledna 2015 proběhne od 14:00 do 16:30 na naší škole zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2015/2016.

Na nové školáky se těší kolektiv ZŠ a MŠ Grygov.

Jablko roku

23.10.2014 30.5.2014

 

Stalo se již několikaletou tradicí v naší školní družině, že pořádáme soutěž o největší a nejmenší jablko. Také letos měla porota z čeho vybírat.

Lampionový průvod

27.10.2014 23.10.2014

Obecní úřad Grygov zve všechny občany v pondělí 27. října na Lampionový průvod, konaný ke Dni vzniku samostatného československého státu.

Průvod vyjde v 17 hodin od budovy základní školy k sokolovně. Před sokolovnou budou položeny věnce k pomníku padlých, zazní státní hymna a projev starosty obce a vystoupí děti Základní školy a Mateřské školy Grygov.

Oslavy budou dále probíhat v sokolské zahradě, kde bude zapálen táborák. Děti dostanou zdarma kabanos na opékání a další občerstvení zajistí oddíl malé kopané KAMERUN. Oslavy zakončí slavnostní ohňostroj.

LampionovyPruvod2014

 

Projekt digitálně a interaktivně

30.5.2014 30.5.2014

Naše škola je partnerem projektu Digitálně a interaktivně, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou jednotlivé vzdělávací programy využívající e-learningové podpory, evaluačních nástrojů
a systém mentoringu a koučinku.

Vzdělávací programy jsou koncipovány s důrazem na praktická cvičení pedagogů
a přímé využití ICT ve výuce. Důležitou součástí je nákup mobilních dotykových zařízení
pro pedagogy. Požadavku informační gramotnosti u žáků totiž nelze dosáhnout bez informačně gramotných pedagogů. Realizací projektu dochází ke komplexnímu rozvoji lidských zdrojů
v počátečním vzdělávání reflektující moderní trendy v ICT.

Projekt Digitálně a interaktivně reaguje na výše uvedenou situaci a efektivně ji řeší. Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků zapojených základních a středních škol (partnerů projektu) při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky, tedy rozvíjení dovedností zapojených pedagogů pracovat a využívat ICT při výuce, nejen v rámci jejich přípravy na výuku.

Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
je ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro 50 základních a středních škol z Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč.

Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.

logolink_barevna

Celoroční školní projekt Náš Grygov

30.5.2014 30.5.2014

Tématu „Náš Grygov“ se budeme věnovat, neboť se domníváme, že právě toto téma je jednak pro děti zajímavé, ale také potřebné, protože zjišťujeme, že žáci o své obci a okolním regionu toho ví jen velmi málo. Myslíme si, že právě o svých kořenech bychom toho měli vědět co nejvíce. Děti pak na daných základech mohou lépe stavět a vnímat další souvislosti.

Budeme se snažit nalézt vhodné formy a metody výuky, které by pomohly žákům co nejlépe a nejefektivněji se blíže seznámit s obcí a regionem, ve kterém žijí a také se ve většině případů i narodili.

V letošním školním roce také oslavíme 140. výročí založení naší grygovské školy.

Při tomto tematickém projektu budeme vycházet nejen z časových dotací předmětů, ale také si práci přizpůsobíme podle toho, ve kterých třídách budeme předměty vyučovat. Jednotlivým podtématům jsme vyčlenili měsíční časové úseky:

  • Září- Škola a nejbližší okolí
  • Říjen – Historie Grygova
  • Listopad – Cesta „za humna“
  • Prosinec – Vánoční zvyky
  • Leden – Zvířata v našem okolí
  • Únor – Spolek dobrovolných hasičů a jiné spolky v obci
  • Březen – Přírodní krásy
  • Duben – Příroda v okolí (hlavně rostliny)
  • Květen – Obecní úřad
  • Červen – Naši sousedé, Mikroregion Království

Daná podtémata nemusíme dodržovat striktně, samozřejmě může docházet také k prolínání jednotlivých témat do různých oblastí.

V květnu pak využijeme získané znalosti při vystoupení ke Dni matek.

Vysvědčení

30.1.2014 1.2.2014

Čtvrtek 30. ledna je dnem vydání vysvědčení za 1. pololetí.

Základní škola a Mateřská škola Grygov.

1.1.2012

V roce 2012 proběhla stavba Rekonstrukce ZŠ a MŠ Grygov – II. etapa. Tím byla celá přestavba základní školy, mateřské školky a školní zahrady zcela dokončena.

Zakladní škola

Opravená budova základní školy Grygov r. 2012

Objekt základní školy je rozšířen o třetí patro, ve kterém vznikly tři nové učebny. Dvě budou sloužit pro potřeby družiny a jedna pro zcela nové oddělení mateřské školy. Díky tomu jsme kapacitu mateřské školky navýšili o 25 dětí a můžeme vyjít vstříc všem rodičům, žádajícím o umístění dítěte.

Rekonstrukce trvala zhruba sedm měsíců, byla financována z rozpočtu obce Grygov a přišla na přibližně 9 milionů korun.

Výměna oken přední části budovy základní školy

Základní škola r. 2012

Základní škola opravená v r. 2012

V roce 2011 proběhla výměna oken přední části budovy základní školy a byl dokončen stavební projekt na dokončení rekonstrukce.

Školní zahrada

Součástí I. etapy rekonstrukce budovy základní školy Grygov v roce 2006 (mateřská školka, jídelna a vývařovna) nebyla školní zahrada a proto obec přistoupila k postupnému dobudování zahrady z vlastních zdrojů.

konik kladovka hrazdy houpacka_03 vez_05

Projekčně byla zahrada rozdělena do čtyř částí. V první části zahrady parc.č. 758 se nachází asfaltové hřiště, jehož stav vyhovuje současným potřebám školy.

Druhá část zahrady parc.č. 757 byla v roce 2007 doplněna o hřiště s herními prvky pro děti z mateřské školky.

Konec zahrady byl oplocen a terén srovnán.

V roce 2009 bylo v třetí části zahrady parc.č. 897 zbudováno doskočiště pro skok daleký a posezení s ohništěm.

Ve čtvrté části zahrady parc.č. 898 plánujeme letos společně se Sdružením rodičů a přátel školy zbudovat hřiště na míčové hry (vybíjená, přehazovaná, volejbal, líný tenis, aj.)

I. etapa rekonstrukce budovy základní školy

Mateřská škola

Mateřská škola r. 2006

Byla zahájena v květnu 2006. Obec na ni získala Účelovou dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2006 ve výši 14,9 mil. Kč. Přes všeliké potíže se ji podařilo Úspěšně dokončit a dne 7.12.2006 byla stavba zkolaudována. Správněji by se mělo mluvit spíše o rekonstrukci mateřské školy, protože právě rekonstruovaná část budovy bude sloužit převážně těm nejmenším drobečkům. Současně byla vybudována kuchyně a jídelna pro školu.

Dětské maškarní radovánky

20.1.2013 16.2.2013

V sobotu 16.2.2013 od 14:00 pořádá SRPŠ při ZŠ a MŠ Grygov v místní sokolovně tradiční Dětské maškarní radovánky.

Zveme všechny.
Vstupné dobrovolné.
Občerstvení zajištěno.