Obecní policie

Na základě Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie  obec Kokory zajišťuje zpracování a vyhodnocování dat a záznamů z kamerového systému provozovaného obcí Grygov na území obce Grygov pro účely plnění úkolů obecní policie (Veřejnoprávní smlouva – Obec Grygov a obec Kokory).

Dle dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi Velký Týnec a obcí Grygov byl výkon úkolů Obecní policie Velký Týnec na území obce Grygov ukončen.

V naléhavých případech volejte prosím Policii České republiky:

Tísňová linka 158
Obvodní oddělení PČR Olomouc III. 974 766 711

Aktuální články

:-(