Obecní policie

Úřední hodiny:

pondělí: 10:00-17:30 hodin (16:00-17:30 hodin v kanceláři)
úterý: 09:00-12:00 hodin
středa: 09:00-12:00 hodin

V úřední hodiny je strážník obecní policie dostupný na níže uvedeném tel. čísle;
každé pondělí od 16:00-17:30 hodin je potom strážník k dispozici ve své kanceláři.

tel.: 725 544 540
email: policie@velkytynec.cz

kancelář: Velký Týnec, ul. Sokolská 438
(budova zdravotního střediska, pravý vchod, 1. patro)

adresa pro doručování: 783 72 Velký Týnec, Zámecká 35

V naléhavých případech nebo při nedostupnosti obecní policie volejte prosím Policii České republiky:

Tísňová linka 158
Obvodní oddělení PČR Olomouc III. 974 766 711

Obecní policie v Grygově je orgánem, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. Postavení obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní policii zřídilo zastupitelstvo obce Velký Týnec Obecně závaznou vyhláškou číslo 5 dne 3. prosince 2007. Dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii uzavřel starosta Velkého Týnce veřejnoprávní smlouvy se starosty obcí Grygov, Krčmaň a Majetín, schválené rozhodnutím Krajského úřadu v Olomouci pod spisovými značkami KÚOK/113925/2010/OSL-P/537, KÚOK/4615/2011/OSL-P/450 a KÚOK/101475/2013/OSL-P/537. Podle těchto smluv má obecní policie Velký Týnec stejná zákonná oprávnění i na katastrálním území výše uvedených obcí.

Obecní policii Velký Týnec reprezentuje jeden strážník, což bohužel neumožňuje zajistit jeho dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pokud tedy nastane situace, kdy nebude strážník obecní policie dostupný, je zapotřebí, obrátit se na obvodní oddělení Police České republiky Olomouc III. (tel. 974 766 711) a v naléhavých případech potom přímo na tísňovou linku 158.

Obecní policie nenahrazuje Policii České republiky; pouze ji doplňuje a přispívá k plnění obdobných úkolů. Policie České republiky je zde stále a pracuje nepřetržitě. Jestliže budete potřebovat oznámit jakékoli protiprávní jednání, byť se dle Vašeho mínění nejedná o závažnou věc, a současně obecní policie není dostupná, můžete se bez obav obrátit na Policii České republiky (např. všechny přestupky v dopravě, veřejný pořádek, občanské soužití, přestupky proti majetku, porušování obecně závazných vyhlášek obce nebo nařízení obce atd.).

Pokud se nechcete obracet na Policii České republiky nebo máte v úmyslu projednat či oznámit přestupkové nebo jiné protiprávní jednání, které není akutní povahy, je v tomto případě nejvhodnější kontaktovat strážníka obecní policie telefonicky, emailem nebo osobně, ve výše uvedené úřední hodiny; popřípadě se můžete na strážníka obrátit kdykoli ho spatříte při výkonu práce. Je také možné dohodnout si se strážníkem individuální termín setkání. Podle okolností případu za Vámi strážník přijede v dohodnutý termín, případně i ve večerních hodinách nebo o víkendu, a bude se Vám naplno věnovat.

Telefon:
mobilní: 725 544 540
pevná linka: 585 391 111
E-mail:
oficiální: policie@velkytynec.cz

foto strážníkKontakty
Mgr. Filip Raclavský, strážník obecní policie Velký Týnec, tel.: 725544540, e-mail: policie@velkytynec.cz

 

Příklad spolupráce strážníka obecní policie, hasičů místního sboru a pracovníků obce při uzavírce komunikací na akci lampionový průvod v neděli 27. října 2013.
L25 L26

Aktuální články

:-(