Úřední deska

Obecně závazná vyhláška obce Grygov č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Datum vyvěšení: 21.12.2018 Datum sejmutí: 31.3.2019
Evidenční značka: Gr/86/2018
Oznamovatel: Obec Grygov