Úřední deska

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu Obce Grygov pro období 2016 – 2020

Datum vyvěšení: 14.3.2017 Datum sejmutí: 1.1.2021
Evidenční značka: Gr/17/2017
Oznamovatel: Obec Grygov

Dokumenty

Rozpočtový výhled obce pro období 2016 - 2020 byl schválen starostou obce dne 17.9.2015. V listinné podobě je rozpočtový výhled k nahlédnutí v budově Obecního úřadu Grygov, Šrámkova 19, 783 73  Grygov, dveře č. 203 - Podatelna, kancelář účetní. V elektronické podobě je rozpočet zveřejněn na internetových stránkách obce www.grygov.cz, v části Obec/Rozpočet a rozpočtová opatření (http://www.grygov.cz/grygov/zastupitelstvo/rozpocty-a-rozpoctova-opatreni/).