Archiv pro rubriku: Komunální služby

11.1.2017
14.2.2017

Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecného lékařství

1Krajský úřad Olomouckého kraje vyhlašuje dle zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu Obce Grygov výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a hrazení služeb v oboru všeobecné praktické lékařství pro oblast Grygov.

Další informace naleznete ZDE.

19.3.2016
19.3.2016

Sběrová sobota

Obecní úřad Grygov oznamuje občanům, že v sobotu 19. března se uskuteční na Sběrném dvoře u ČOV v Grygově sběr kovového, velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Pokud takový odpad doma máte, přivezte ho v sobotu mezi 8:00 až 11:00 hodinou na sběrný dvůr.

Před odvozem prosím velkoobjemový odpad dotřiďte! Plast, papír, sklo a nápojový odpad patří do kontejnerů na separovaný odpad.

11.2.2017

Svoz odpadů v roce 2017

Obecní úřad oznamuje:

Sběrové soboty jsou v termínech:

 • 1 dubna 2017 – I. sběrová sobota na sběrném dvoře ČOV Grygov
 • 10 června 2017 – II. sběrová sobota na sběrném dvoře ČOV Grygov
 • 30 září 2017 – III. sběrová sobota na sběrném dvoře ČOV Grygov

Termíny svozů komunálního odpadu:

týden datum den
2 13.1.2017 pátek
4 27.1.2017 pátek
6 10.2.2017 pátek
8 24.2.2017 pátek
10 10.3.2017 pátek
12 24.3.2017 pátek
14 7.4.2017 pátek
16 22.4.2017 sobota
18 5.5.2017 pátek
20 19.5.2017 pátek
22 2.6.2017 pátek
24 16.6.2017 pátek
26 30.6.2017 pátek
28 14.7.2017 pátek
30 28.7.2017 pátek
32 11.8.2017 pátek
34 25.8.2017 pátek
36 8.9.2017 pátek
38 22.9.2017 pátek
40 6.10.2017 pátek
42 20.10.2017 pátek
44 3.11.2017 pátek
46 17.11.2017 pátek
48 1.12.2017 pátek
50 15.12.2017 pátek
52 29.12.2017 pátek

Plasty a papír:

 • každou středu

Sklo:

týden datum den
2 10.1.2017 úterý
4 24.1.2017 úterý
6 7.2.2017 úterý
8 21.2.2017 úterý
10 7.3.2017 úterý
12 21.3.2017 úterý
14 4.4.2017 úterý
16 17.4.2016 středa
18 2.5.2017 úterý
20 16.5.2017 úterý
22 30.5.2017 úterý
24 13.6.2017 úterý
26 27.6.2017 úterý
28 11.7.2017 úterý
30 25.7.2017 úterý
32 8.8.2017 úterý
34 22.8.2017 úterý
36 5.9.2017 úterý
38 19.9.2017 úterý
40 3.10.2017 úterý
42 17.10.2017 úterý
44 31.10.2017 úterý
46 14.11.2017 úterý
48 28.11.2017 úterý
50 12.12.2017 úterý
52 26.12.2017 úterý

Nápojový kartón:

týden datum den
1 3.1.2017 úterý
5 31.1.2017 úterý
9 28.2.2017 úterý
13 28.3.2017 úterý
17 25.4.2017 úterý
21 23.5.2017 úterý
25 20.6.2017 úterý
29 18.7.2017 úterý
33 15.8.2017 úterý
37 12.9.2017 úterý
41 10.10.2017 úterý
45 7.11.2017 úterý
49 5.12.2017 úterý

 

Veřejná zeleň

Údržbu veřejné zeleně zajišťuje úřad v rozsahu:

 • sečení
 • pravidelný sestřih keřů
 • pravidelná kontrola zdravotního stavu stromů a její základě ořez a kácení
 • sběr listí na podzim

Rozloha veřejné obecní zeleně:

 • v intravilánu obce udržujeme 20 010 m² veřejné zeleně
 • v extravilánu obce udržujeme 9 650 m² veřejné zeleně

Mobiliář

Koše:

Po vyhodnocení ankety na Grygovském otevřeném fóru byly veřejností vybrány odpadkové koše typu Prima linea ve velikostech 50 a 120 litrů.

V roce 2009 bylo zakoupeno a umístěno v intravilánu obce:

 • dvacet malých košů (50l)
 • dva větších košů (120l)

Lavičky:

V roce 2008 bylo zakoupeno a rozmístěno deset zcela nových laviček typ NUMI B.

Nádoby na zimní posyp:

Šest starších rozpadajících se dřevěných nádob jsme v roce 2009 nahradili desíti žlutými. Vyrobeny jsou ze sklolaminátu, kování je z pozinkované oceli. Použité sklolamináty zaručují dlouhou životnost a UV ochranu. Zároveň je zaručena vysoká tvarová stabilita bez ukotvení. Nehrozí odlupování, nebo vybělení barvy. Navíc jsou pohodlně přepravovatelné.

Tři nejlépe zachované dřevěné nádoby jsou prozatím používány pro zajištení údržby v satelitních oblastech (Nahorka, Podlesí, U Mlýna). Vzhledem k jejich stavu, budou pravděpodobně v příštích letech nahrazeny novými.

Autobusová zastávka:

Z důvodů bezpečnosti byla stará autobusová zastávka přemístěna ze zatáčky před poštou o cca 200 metrů dál před křižovatku Týnecká – U Parku. Přesunutí bylo zrealizováno v rámci projektu Obnova místních a účelových komunikací.

Vývěsní desky:

Informační cedule:

Dětská a sportovní hřiště, víceúčelové hrací plochy:

Komunikace

V majetku obce 11.176 metrů místních komunikací a 5.830 metrů chodníků.

Údržbu místních komunikací a chodníků, kterou se rozumí zejména:
lokální předlažby chodníků uvolněné poškozené, propadené dlažby
opravy propadlých dešťových kanalizačních vpustí ohrožujících bezpečný provoz vozidel a chodců
úpravy bezbariérových přechodů
údržba a opravy ostatních dopravních zařízení a součástí místních komunikací např. patníky, zábradlí, svodidla, atd.
údržbu svislého a vodorovného dopravního značení, dle platných ČSN a technických předpisů, výměnu dopravních značek, osazení nových dopravních značek, obnova zničených dopravních značek
údržba stojanů na kola v majetku obce
Zimní údržbu místních komunikací a chodníků, kterou se rozumí zejména:
zabezpečení pohotovosti v zimním období, která představuje trvalou připravenost dopravních prostředků, mechanismů a dostupnost jejich osádek kterýkoliv den v týdnu v denní či noční době po celé zimní období
podle pořadí důležitosti zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Smluvní zajišťování odtahu sněhu pro obec zabezpečuje tato organizace:
Jaroslav KOUTNÝ

Komunální služby

Obecní úřad vykonává na katastru obce agendu těchto komunálních služeb:

 • veřejné osvětlení
 • komunikace a chodníky
 • veřejná zeleň
 • odpady
 • obecní mobiliář

Jednotlivé činnosti má na starosti starosta a místostarosta obce.

Na tomto místě naleznete kompletní informace související s komunálním odpadem (provozní dobu sběrného dvora, intervaly svozu směsného komunálního odpadu, informace o veřejné zeleni (postup kácení stromů, informace o pravidelné údržbě stromů), informace o komunikacích v Grygově (plán zimní údržby apod.).